מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 397:

מקבץ [10] ספרים מוורשה כרוכים יחד: קרבן שבת [?], מדרש פנחס [1876], לב דוד [1876] ועשרה למאה [1879], הרוקח הקטן ...

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

מקבץ [10] ספרים מוורשה כרוכים יחד: קרבן שבת [?], מדרש פנחס [1876], לב דוד [1876] ועשרה למאה [1879], הרוקח הקטן [1879], מדרש עשרת הדברות [1879], ספר היכלות [1875], אגרת הטיול [1875], מתוק מדבש [1879], חופש חתנים [1879]

* קרבן שבת, [מאת רבי בצלאל מקוברין]. ורשה, תרל"ה [1875] לערך.

נב דף, 18 ס"מ. ללא דף שער.

*מדרש פנחס, דברים עמוקים... מפי... רבינו פנחס מקאריץ. עם דברים מהצדיק ר' רפאל מבערשיט והנהגות מהרב הצדיק מו שמואל וואלציס. דפוס נתנאל דוד זיסברג, ורשה, תרל"ו 1876. ל דף.

* לב דוד, ששה פרקים מאת רבינו מהרח"ו ועשרים וששה פרקים מאת החיד"א. דפוס נתנאל דוד זיסברג, ורשה, תרל"ו 1876. [1], לו דף.

* עשרה למאה, חלק אחד מן החבור הגדול המחזיק מאה דרושים מאת הדרשן הרב צבי הירש וואיידסלוב. דפוס נתן שריפטגיססער, ורשה, תר"מ 1879. כא דף.

* ספר הרוקח הקטן, מאת רבי אליעזר מגרמיזא, כולל כל עניני מוסר רוקח. ורשה, תרל"ט 1879. יז דף.

* מדרש עשרת הדברות וצוואת רבי אליעזר הגדול. ורשה, תרל"ט 1879. יג דף.

* ספר היכלות מהתנא רבי ישמעאל כהן גדול, והם שלשים פרקים עם תפלה מהתנא ההוא. דפוס יואל לעבענזאהן, ורשה, תרל"ה 1875. טז דף.

* ספר אגרת הטיול אשר חבר הגאון מהר"ר חיים בר בצלאל.. על דרך פרדס. דפוס יואל לעבענזאהן, ורשה, תרל"ה 1875. יד דף.

* מתוק מדבש... דברי מוסר, מאת ס"ט יצחק פרחי מירושלים. דפוס נתן שריפטגיסער, ורשה, תר"מ 1879. כב דף.

* ספר חופת חתנים, כולל עניני קדושת הזווג והנישואין... וכל דיני נדה וסתות כתמים וכל הלכותיהן, עם קונטרס מרבינו הרמב"ן, מאת ה"ר רפאל מילדולה. דפוס פסח לעבענזאהן, ורשה, תרל"ט 1879. 98 עמ'.


כריכה חדשה, כתמים, חורי עש, מצב בינוני-טוב.