ספרים נדירים חסידות כתבי ידות ומכתבים שימו לב הוספנו "עשרים" פריטים נדירים ומיוחדים
Torah Auctions
7.2.23
Monroe, NY 10950, ארצות הברית
ספרים וכתבי ידות נדירים ומיוחדים בכל התחומים חסידות סלאוויטא וזיטאמיר ספרי יסוד  ספרי חסידות נדירים שלא הופיעו מעולם במכירות כתבי ידות ומכתבים יקרים
המכירה הסתיימה

פריט 49:

לבושי שרד עותק מיוחס


מחיר פתיחה:
$ 300
עמלת בית המכירות: 25% למידע נוסף
תגיות:

לבושי שרד עותק מיוחס
ספר לבושי שרד לעמבערג שנות התק"ץ עם כמה חתימות מר' נפתלי מנחם וכן נפתלי מנחם שו"ב וחותמת ר' הילל יהודה בהגה"צ מהרש"ז וחותמת אברהם משה באב"ד אב"ד ניהאמאדא וכן חתימה בדף השער שייך לי שבתי ב"ר ....... סג"ל
רבי הלל יהודה וויינבערגער. בנו רבי שמואל זלמן אב"ד מארגערטין, נכד המהריא"צ ממארגערעטין. גיסו של הגאון המהר"ם בריסק מטאשנאד. נודע כתלמיד חכם בעיירה קראסנא.
הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץ (תקט"ו - תקע"ד. 1755 - 1813). בעל ' ערבי נחל'. מגדולי האדמורי"ם בדורו. נתפרסם כעילוי עוד בימי עלומיו. חיבר את מגילת סתרים חיבור בענייני מוסר ופירוש על פרק ראשון שבתהילים. וספר משוש כל המתאבלים על מגילת איכה.כיהן ברבנות חרוסקוב, בודזאנוב וסורוקה. היה מתלמידי הרה"ק רבי יחיאל מיכל מזלאטשוב, הרה"ק רבי זאב וואלף מטשארני אוסטראה, והרה"ק רבי משולם פייביש מזאבריז' בעל 'יושר דברי אמת'.

נגישות
menu