ספרים נדירים חסידות כתבי ידות ומכתבים שימו לב הוספנו "עשרים" פריטים נדירים ומיוחדים
Torah Auctions
7.2.23
Monroe, NY 10950, ארצות הברית
ספרים וכתבי ידות נדירים ומיוחדים בכל התחומים חסידות סלאוויטא וזיטאמיר ספרי יסוד  ספרי חסידות נדירים שלא הופיעו מעולם במכירות כתבי ידות ומכתבים יקרים
המכירה הסתיימה

פריט 5:

עותק מיוחס ממשניות הנדירה מעיר מאהלוב סדר נזיקין


מחיר פתיחה:
$ 400
עמלת בית המכירות: 25% למידע נוסף
תגיות:

עותק מיוחס ממשניות הנדירה מעיר מאהלוב סדר נזיקין
משניות סדר נזיקין נדפס בעיר מאהלוב שנת תקע"ח חתימות ורישומים רבות כנראה שזה היה עותק גדולים חתימה אברהם יעקב ב"ר נחמן זללה"ה חתימה ראובן בהמנוח ר' אלעזר זללה"ה חתימה קוצצת זה הספר שייך להרבני.....כבוד קדושת שמו תפארתו וואלף ב"ר פרץ[?] נקבי עש לאורך הספר מצב טוב כריכה מקורית מנותקת
אודות דפוס מאהלוב ראה מאמרו של פרידברג על דפוס זה בספרו על הדפוס העברי בפולין. נצטט כאן פסקה אודות חשיבות דפוס זה אצל חסידים מתוך מאמרו של אברהם יערי "הדפוס העברי במאהלוב על נהר דנייסטר" מתוך קרית ספר שנה כ"ג: המדפיס ר' צבי היה תלמיד חכם וגם דייקן, ולקצת ספרים הוסיף פירוש מלוקט מספרים שונים ובכללם כתבי יד, או נוסחאות על פי ספרים מדויקים. כך הוסיף פירוש "אספת אמרים" למדרש רבה ופירוש תוספות מרובה למשניוץ. ר' צבי זאב המדפיס ממאהלוב היה חסיד והיה מקורב לר' לוי יצחק מברדיטשוב ולר' אברהם יהושע העשיל מאפטא [האוהב ישראל] בשעה שישב ביאס ובמעזיבוז.

הסכמותיהם מופיעות בכמה ספרים שנדפסו במאהלוב. הרבי מאפטא הוא גם שעורר את המדפיס להדפיס את ה"מעמדות" ואף מסר לו את "סדר אמירת הקטורת" שסידר, לשם הדפסה בסוף המעמדות. על היחסים שבין הרבי מאפטא והמדפיס ממאהלוב מספרים החסידים סיפור מעשה זה: "פעם אחת קצף מאד הרה"ק מאפטא על המדפיס ממאהלוב, שהדפיס ספרי קדשו של הגאון הצדיק מוהר"ח [מורנו הרב ר' חיים] מטשערניוויץ ס' סידורו של שבת ובאר מים חיים, יען שהדפיס בדפוסו ספרים שאין רוח חכמים נוחה מהם, ואחר שנודע לו פקד עליו בל ידרוך על מפתן ביתו. אחר זמן הודיעו להרה"ק שהמדפיס הנ"ל הדפיס אח הספר הקדוש שער התפלה מהבאמ"ח [מהמחבר באר מים חיים] שלח אליו לומר, שמוחל לו הכל בזה שהדפיס את הספר הקדוש הזה והרשיהו לבוא אל ביתו".

נגישות
menu