החנות של היסטוראמה

תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 6403-118683

Ancient Roman/Syrian silvered Antoninianus Gallienus w/Greek H not Latin E rev

מחיר:  
$75   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ
המע"מ מחושב רק על עמלת בית המכירות

Ancient Roman/Syrian silvered Antoninianus Gallienus w/Greek H not Latin E rev
Gallienus (256-268 CE), AE silvered Antoninianus (sole reign), 265 CE: radiate, draped bust right & leg. GALLIENVS AVG / small stag/deer standing right & legend SAECVLARHS AVG + palm branch mintmark; Antioch mint; 22 x 20mm, 3.05g; Göbl 1626c Antioch; RSC 925b; RIC V-I 656 var ( reverse legend with Greek H instead of Latin E, and bust type). Scarce.


Product Tags: Syrian Coins, Ancient Coins and Coins & Numismatics from Syria and from Roman Empire, Licinii Dynasty