החנות של היסטורמה

תנאי המכירה צרו קשר

Ancient Roman silver Denarius coin of Caracalla Augustus ANTONINVS PIVS AVG GERM

מחיר:  
$120   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ
המע"מ מחושב רק על עמלת בית המכירות

Rome > Caracalla Augustus (215 CE) > silver Denarius, Rome mint; obverse: laureate head right & legend ANTONINVS PIVS AVG GERM; reverse: Aesculapius standing front, head left, leaning on serpent-entwined staff at left, globe on ground at right & legend P M TR P XVIII COS IIII P P; 19.5mm, 3.2g. Ref: RIC IV 251, BMCRE 103, RSC 302, DS-6834.


Product Tags: Italian Coins, Ancient Coins and Coins & Numismatics from Italy and from Roman Empire, Severan dynasty