החנות של דוקטור ברוך פלח

אדני פז 42 חדרה.
תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 5651-24706

יוחנן ארנון ורפי וייזר : התכתבות. מכתב בכתב ידו של רפי וייזר ליוחנן ארנון. 1991. שני ספרנים חשובים. נדיר.


יוחנן ארנון ורפי וייזר : התכתבות. מכתב בכתב ידו של רפי וייזר ליוחנן ארנון. 1991. שני ספרנים חשובים. נדיר.

יוחנן ארנון : מכתב ליוחנן ארנון בידי רפי וייזר, ירושלים, 29.10.1991. תוכן המכתב : הסדרת חנייה. המכתב כתוב בכתב יד וחתום בידי רפי וייזר. לוגו : "בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי". בתחתית הדף : "מאה שנים לבית הספרים הלאומי תרנ"ב-תשנ"ב". 28 ס"מ, מעט כתמי זמן. מצב טוב-טוב מאוד. נדיר.


יוחנן ארנון : 2017-1941. גר צדק. ספרן. ביבליוגרף של אורי צבי גרינברג וש"י עגנון.

רפי וייזר : היה מנהל של מחלקת כתבי-היד והארכיונים של הספרייה הלאומית. החל לעבוד בספרייה הלאומית בסוף שנות השישים. במסגרת עבודתו הוא גם היה ארכיונאי של אוסף ש"י עגנון בספרייה. נמנה עם מקימי "יד עגנון" לקידום יצירתו של הסופר.