Doctor Baruch Falach's shop

אדני פז 42 חדרה.
Terms of sale Contact Us
Lot number: 5651-24218

פנקס ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל: מספר 8. 1938. טבלאות.


פנקס ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל: המפקד הכללי של העובדים העברים בארץ-ישראל (... 2.3.1937) - גליון 8 - תל-אביב: ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל, 1938. 64 עמ'. כריכה רכה. טבלאות. 28 ס"מ, דפים מצהיבים, מעט מאוד כתמי זמן, מעט קרעים מזעריים בכריכה. מצב בינוני.