החנות של דוקטור ברוך פלח

אדני פז 42 חדרה.
תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 5651-21102

עיצוב הזהות הישראלית: מיתוס, זיכרון וטראומה. 1995 [הוצאה ראשונה]. מעטפת.


The Shaping of Israeli Identity: Myth, Memory and Trauma - Edited by Robert Wistrich and David Ohana. London: Frank Cass, 1995 [first published]. xiii pp., 239 pp. Hard cover. Jacket, ex library copy. Series: Israel Affairs - Vol. 1, No, 3". Excellent Condition.