החנות של דוקטור ברוך פלח

אדני פז 42 חדרה.
תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 5651-20988

עץ ארז: אסופת מאמרים בהלכה ובהגות - חלק ד' - מאת אליהו רחמים זייני. תשע"א. חתימה ידנית על מכתב מודפס בידי אחד מבני ...


עץ ארז: אסופת מאמרים בהלכה ובהגות - חלק ד' - מאת אליהו רחמים זייני. תשע"א. חתימה ידנית על מכתב מודפס בידי אחד מבני משפחת המחבר.
עץ ארז: אסופת מאמרים בהלכה ובהגות - חלק ד' - מאת אליהו רחמים זייני. ירושלים: ארז, תשע"א. 303 עמ'. כריכה קשה. חתימה ידנית על מכתב מודפס בידי אחד מבני משפחת המחבר. מצב כחדש.