החנות של דוקטור ברוך פלח

אדני פז 42 חדרה.
תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 5651-20895

אורי צבי גרינברג יוצא לאור : כתבה גדולה מתוך "כל העיר, גיליון 658, 12.4.91" מאת יאיר שלג.


אורי צבי גרינברג יוצא לאור : כתבה גדולה מתוך "כל העיר, גיליון 658, 12.4.91" מאת יאיר שלג.
אורי צבי גרינברג: כתבה מתוך "כל העיר, גיליון 658, 12.4.91" מאת יאיר שלג, אודות אצ"ג: הוצאת שני הכרכים הראשונים של כתביו [בעשר שנים למותו], שירתו, תפיסתו, הנשים בחייו, עריכת כתביו בידי דן מירון ועוד. [5] ד' - עמוד השער ועמודי הכתבה. פורטרטים, צילומים, דפים מצהיבים, מעט כתמי זמן. מצב טוב.