החנות של סויסיא ספרים

תנאי המכירה צרו קשר

לוט 4 ספרי חסידות.

מחיר:  
$60   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ
המע"מ מחושב רק על עמלת בית המכירות

1.קובץ התמים תומכי תמימים ליובאוויטש בעריכת הרב שמואל זלמנוב חוברת שניה מקדשת לחג הגאולה י"ט כסלו ווארשא


2.ספר הדרת קדש ארבעה מטיבי לכת ואלו הם הרה"ק שלמה מקארלין,הרה"ק אורי מסטרעליסק, הרה"ק מרדכי מטשארנאביל, הרה"ק חיים מצאנז, פיעטרקוב תרפ"ה 1925.

לא מופיע בספריה הלאומית.3.ספר דבש השדה חידושים וגם סיפורים מעשיהם של צדיקים והנהגותיהם אשר אספם ולקטם הרב מו"ה דובעריש. תר"ע ,ווארשא : א' ציילינגאלד, מ' דף. 


4. זה ספר יסוד התשובה תקוני תשובה מאת כמוהר"ר אהרן יוסף הכהן בודק. תרנ"ז 1896 מונקאטש.

מצב וגודל משתנים, חתימות בעלים.