החנות של Suissia Auction House

רחובות הבוכרים, דוד 5 ירושלים
תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 2762-131045

טור אבן העזר תקנ"ה דיהרנפורט-חותמת של המקובל הרב סלימאן מנחם מני


טור אבן העזר תקנ"ה דיהרנפורט-חותמת של המקובל הרב סלימאן מנחם מני
טור עם פירוש וחידושי כמו"ה יוסף קארו וקרא שמו בית נוסף ועם ספרו בדק הבית ועם ספר דרכי משה אשר חבר הגאון מו"ה משה איסרלש. תקנ"ה דיהרנפורט : דפוס יחיאל מיכל מייא
ג. אבן העזר נוסף בטור הלזה ספר דרישה ופרישה אשר חיבר מו"ה יושע פלק כ"ץ זצ"ל. דפוס יחיאל מיכל מייא, בשנת ל'א' ט'ו'ב' ה'י'ו'ת' ה'א'ד'ם' ל'ב'ד' [תקנ"ה]. [1]. ריח, [4] ד'. 36 ס"מ.  
מצב טוב,מעט פגעי עש, כריכה מנותקת,דף שער מנותק ופגום.

חותמת מטושטשת של המקובל הרב סלימאן מנחם מני (1850–1924) היה ראש ישיבה, מורה צדק, אב בית דין, חכם באשי ורבה של חברון. לאחר פטירת הראשון לציון, הרב יעקב שאול אלישר, החליפו הרב מני במשך תקופה קצרה בתפקידו. נכתב בעפרון בקכתב רש"י "ישיבת כמוהר"ס (סלימאן) מני".

בדף ע"ו: ישנה חתימה 'אלקלעי' כנראה הרב בן ציון אלקלעי (1858–1913) היה שד"ר מטבריה, מורה צדק בחברון ומחבר ספרים רבים.