החנות של סויסיא ספרים

תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 2762-127712

לוט 3 ספרי חב"ד

נמכר ב: $0

1. ספר פוקח עורים, שני חלקים, יידיש, עברית – עם מכתב ורשימה מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש [הריי"ץ זצוק"ל] – ניו יורק, ת"ש, מוקדם ונדיר
ספר פוקח עורים, להאדמו"ר האמצעי, שני חלקים, עם מכתב ורשימה מאת האדמו"ר הריי"ץ. יו"ל ע"י אגודת חסידי חב"ד העולמית, ניו יורק, ה'ת"ש.
חוברת זו יצאה לאור במספר מהדורות שונות. עותק זה שלפנינו מכיל שלוש חלקים, חלק ראשון: עשרים ושמונה פרקים, חלק שני: שנים עשר פרקים. חלק שלישי:  העתקת חלק הראשון ללשון הקודש, וביאור אליו מאת הרשד"ם נ"ע, וקצורים מאת כ"ק אדמו"ר [הריי"ץ] שליט"א מליובאוויטש".
כמו כן, בתחילת הספר מופיע מכתב מהריי"ץ אל אחד מחתניו הרבנים [תרצ"ו], וכן רשימה מהיומן של הריי"ץ.  76 עמוד, מצב טוב מאד.

2.הגדה של פסח מוגש ע"י צעירי חב"ד באה"ק ת"ו נדפס ע"י דפוס אפסעט "עזרא" כפר חב"ד אדר תשכ"א עם תמונות ותווי נגינה.

3.קונטרס האמת על תנועת חב"ד בשנות ה-80 חלק א' מאת מרדכי מושקוביטש מקהל חסידי סאטמאר ברוקלין נ.י.