החנות של סויסיא ספרים

תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 2762-127668

לוט 5 ספרי חסידות על רבנים.

מחיר:  
$50   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ

1. ספר סדר הדורות : מתלמידי הבעש"ט חלק ראשון בו נקבצו שמות הצדיקים מימות הבעש"ט ותלמידיו עד היום הזה גם קצת זכר ממעשיהם ונלוה לזה עוד ספרן של צדיקים והוא שמות הספרים מצדיקים אשר הלכו בדרך הבעש"ט. תרצ"א? : לאדז : י' שאפירא 
הערות 
בראשי העמודים: סדר הדורות החדש.
דפוס סטיראוטיפי.
88 ע' ,8.

2. ספר מעשה צדיקים : עם דברי צדיקים והמה סיפורים עם דברי תורה ומוסר והנהגות מרבותינו הבעש"ט ונכדו מו"ה ברוך ממעזיביז מו"ה אלימלך [ועוד] 
בודק, מנחם מנדל, 1825-1874 Lemberg. : J.D. Suess 1897 
התוכן:
שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790
ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811
משולם זיסל בן אליעזר ליפמן, מהניפולי, 1719-1800
הורביץ, יעקב יצחק בן אברהם אליעזר, מלובלין, 1745-1815
אלימלך בן אליעזר ליפמן, מליזנסק, 1717-1787
ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698?-1760
משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, 1745-1807
63 ע'. 

3. ספר תפארת בית לוי : תולדות הרב לוי יצחק שהיה אבד"ק ברדיטשוב ונלוה אליו ספר  תורת ישראל : כולל חי"ת בפרד"ס  מאת בנו רבי ישראל שהי' אבד"ק פיקוב ; הוצאתים לאורה שלום גוטמאן האבד"ק יאסי במדינת רומעניען
בהקדמת המוציא לאור: והנה נעשה בידי בני מתתי' יחזקאל [שהוסיף הערות וחידושים משלו בשם תורת יחזקאל, בשולי תפארת בית לוי ותורת ישראל.;ע' 21-35 כוללים: תורת יחזקאל : דרוש בשבת חול המועד פסח שנת תרס"ט, יאסי.;[2] הע' האחרונים כוללים: תורת שלום : דרשה לראש השנה.
32, 36, [2] ע' ,23 ס"מ.

4. ספר חוט המשולש החדש חלק ראשון : הנקרא גם כן עץ אבות:תולדות וקורות ימי חיי רבינו משה סופר רבינו עקיבא איגר רבינו אברהם שמואל בנימין סופר שלמה סופר בה"ג מהראשב"ס..
ספר חוט המשולש החדש : הנקרא גם כן עץ אבות: תולדות וקורות ימי חיי רבינו משה סופר רבינו עקיבא איגר רבינו אברהם שמואל בנימין סופר שלמה סופר בה"ג מהראשב"ס. הוא ספר אשר נכתב בשנת י'ג'ד'י'ל' ת'ו'ר'ה' תרס"ח על ידי סופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימין, 1853-1930
נו' דף.

5. רמזי ישראל – קובץ הגהות מכתב יד המגיד מקוזניץ שכתב בגליונות ספרי קבלה .
וארשא תרנ"ט  1899 .  מהדורה שניה , נדיר מאוד . ללא כריכה.

סה"כ 5 ספרים מצב טוב.