החנות של סויסיא ספרים

תנאי המכירה צרו קשר
מס פריט: 2762-127654

לוט 5 ספרים דפוס פיעטרקוב

מחיר:  
$35   
המחיר סופי - כולל עמלה ומע"מ

1. ספר זכרון אברהם להרב אברהם יצחק ב"ר דוד מאיר דזובאס, פיעטרקוב 1904.

2. ספר חנוכת התורה חידושים ודברי תורה לרבי העשל זצ"ל אב"ד ור"ם קראקא, פיעטרקוב תר"ס 1900.

3. ספר מיטב הגיוני היהדות ומבחר הדרוש חלק ראשון, פיעטרקו תרע"ד 1914.

4. ספר כתבי הגאונים, קבוצת איגרות ומכתבים שונים מגאונים אדירים איתני עולם, מאת כמוהר"ר צבי הלוי איש הורוויץ, פיעטרקוב תרפ"ח.

5. ספר מנחה ליעקב באור על מזמורים ותפילות את הרב שלמה ב"ר חיים חייקיל יאנאווסקי, פיעטרקוב תע"ר 1910 חתימת בעלים מאיר יונה ליטמן