Auction 001
Apr 30, 2020 (your local time)
Israel
 KDUSHAT LEVI 30, BETAR

~ אוטוגרף החיד"א בעצם כתב יד קדשו ~ פריט 87

~ תיקוני הזוהר של הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א ~ פריט 86

~ סידור "תיקוני שבת" זיטומיר שנת כת"ר עותק מרשים במיוחד ~ פריט 6

~ חתימת הכתב סופר ~ פריט 64

~ מכתב ר' שלום מאפטא בן מהרי"ד מבעלזא, נדיר ~ פריט 63 

~ תהילים עם פי' אמרות טהורות זיטומיר שלם נאה ~ פריט 7

~ חתימת הרבי הזקן מוורקא ~ פריט 24

~ שולחן ערוך עם חתימת אדמור"י סטרעטין ועוד. ~ פריט 27

~ מחזור עם הקדשת הרב כדורי זיע"א. ~ פריט 91

~ שו"ע - העותק של הרה"ק מהורנסטייפל זיע"א ~ פריט 23

~ מאמרי חסידות בכת"י שנכתבה בתוך הגטו בימי המלחמה עם דברי תורה מאדמור"י פולין שליט"א וזיע"א  ~ פריט 84

~ טור אור"ח עם פי' הב"ח דפו"ר, מרשים נדיר, ~ פריט 103

~ חתימת יד קדשו של בן מרנא החיד"א זיע"א ~ פריט 89

~ ועוד...........  ~The auction has ended

LOT 86:

הזוהר הק' העותק של הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, ושל הרה"ק בעל ה"אמרי יוסף" מספינקא זיע"א

Start price:
$ 50,000
Auction house commission: 23%
VAT: 17% On commission only

הזוהר הק' העותק של הרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, ושל הרה"ק בעל ה"אמרי יוסף" מספינקא זיע"א

ספר "תיקוני זוהר" שהיה שייך להרה"ק בעל ה"דברי חיים" מצאנז זיע"א, וכן להאדמורי"ם הצדיקים לבית ספינקא זיע"א,  


ספר "תיקוני זוהר" {התיקונים} שהיה שייך לרבינו מרן קה"ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז זיע"א, ואשר נתנו לפי המקובל והמפורסם לרבינו הרה"ק ר' יוסף מאיר וויס מספינקא זיע"א, בעל ה"אמרי יוסף", - הסיפור מובא באריכות בספר "פאר יוסף" {עובדות וסיפורים על רבינו האמרי יוסף שהוציא הרב אלכסנד וויס מספינקא, וקיבל המלצה חשובה מאוד מבנו הרה"ק ה"חקל יצחק"}

 

נביא כאן את הסיפור בקצרה: {הסיפור במלואו נמצא בתמונות המצורפות בזה}


הרה"ק בעל האמרי יוסף זיע"א היה אצל הרה"ק הדברי חיים מצאנז זיע"א בחודש אלול, ואז קודם מנחה נתן הרה"ק מצאנז זיע"א שלום ברפרוף לכל האורחים, וכאשר עבר הרה"ק בעל האמרי יוסף זיע"א, שאלו הרה"ק מיהו, והשיב בנו של ר' נפתלי צבי הדיין ממונקאטש, ולא השיב לו הרה"ק מצאנז זיע"א, אחרי המנחה כשכולם עמדו בשורה שאלו הרה"ק מצאנז זיע"א שוב מיהו, וענה כנ"ל, אז אמר לו הרה"ק מצאנז זיע"א, לא שאלתי מי אביך רק מי אתה, והוסיף לו האם אתה אומר תיקונים, {הכוונה לתיקוני זוהר}, והשיב הן, אז אמר לו הרה"ק מצאנז זיע"א, שמזמינו למחרת אחר תפילת שחרית לביתו ולמחרת כאשר הזמינו לביתו הציע הרה"ק מצאנז זיע"א, להרה"ק בעל האמרי יוסף זיע"א, שיחליפו התיקונים והסכים הרה"ק בעל האמרי יוסף זיע"א, והגם שהתיקונים של הרה"ק מצאנז זיע"א היה דפוס יפה ומשובח יותר משלו, והיה חביב אצל הרה"ק בעל האמרי יוסף זיע"א התיקונים האלו מאוד, והיו שם גם שערותיו הק' של הדברי חיים מצאנז זיע"א, וכשנסתלק רבינו הדברי חיים מצאנז זיע"א, אז נעלמו השערות בפתאומיות, ויהי לפלא, כך מביא בספר פאר יוסף ששמע בעצמו מפי האמרי יוסף, ויעויין בהסכמת החקל יצחק על אמינותו של כותב הספר,  


לפנינו העותק בחתימת יד קדשו {בלועזית} של הרה"ק ר' יוסף מאיר מספינקא, וכן חותמתו, ובסוף הספר כיתוב בשפה הגרמנית שנשלח כנראה לקרוב משפחתו כמו שמופיע שם השם "אליעזר באש" שהיה ש"ב {אחי אשתו?}, ומפענוח שלנו כתוב שם: "יוסף מאיר ווייס, תאריך 11-22 .. בסיגוט, מה שאסור לדבר מזה, עכשיו הוא 11-22-1881, יהיה בסדר בעזרת השם, לייזיר בש" {ספינקא הוא במחוז סיגעט, ואליעזר באש הוא קרוב משפחתו} וכן יש על השער של הספר חתימת יד קדשו של הרה"ק ר' ישראל חיים וויס זיע"א, בנו של ה"חקל יצחק", וחותמות וחתימות נוספות, כמו כן נמצאת שם חתימות והגהות מאת הרב אברהם יקיר  גיסו של הרה"ק ר' ישראל חיים וויס זיע"א מספינקא,   


כמו כן נמצאת כ 15 תיקונים בעצם כתב יד קדשו של הרה"ק בעל ה"אמרי יוסף" זיע"א,

מצורף בזה אישור מומחה על זיהוי החתימות וההגהות,

בין דפי הספר ישנם הגהות של עוד כותבים שלא נבדקו על ידינו,


העותק במצב מרשים, חורים קלים בשוליים הפנימיים,  


מצ"ב הסיפור במלואו מספר פאר יוסף, וההסכמה על הספר מבנו ה"חקל יצחק", ומן המפורסמות היא ואין צריכין לראייה,  


הספר במצב שלם, שוליים נאים, דפוס משובח, כפי התיאור המובא בספר פאר יוסף על התיקוני זוהר שקיבל מהרה"ק מצאנז זיע"א,


הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א,  

נולד לאביו הרה"ק ר' אריה לייבוש זצ"ל, בשנת תקנ"ג לפ"ק, שמו מוזכר בסילודין כאחד מגדולי וצדיקי האדמורי"ם החסידיים שהטביעו חותמם לדורות, גאון מופלג בתורה והלכה, כל גאוני דורו התכתבו עימו בהלכה, על אף היותו אדמו"ר לחסידים, גם המתנגדים קיבלו עליהם את פסיקותיו ההלכתיות, וכן אנו מוצאים את הערכתו וחיבתו הגדולה של רבינו המהר"ם אש זצ"ל אליו בזה"ל בתשובה אליו, "הגאון האמיתי, סיני ועוקר הרים, דובר מישרים, המאיר לארץ ולדרים, פטיש החזק... והנני משתחווה להדרת קדשו" עוד קודם ללידתו, שמעה אמו מפורשות מהרה"ק רבינו משה לייב מסאסוב שהילד אשר יולד יהיה למנהיג הדור, בגיל צעיר נעשה לחתן הגאון בעל ברוך טעם וממנו קבל תורה ודרך בלימוד וממנו נסמך להוראה. וכן סידר את כתבי חותנו הגדול בצעירותו, בשנת תקע"ז נתקבל לרבה .של רודניק ושם נהפך לחסיד מובהק של הרה"ק "יחיד בדורו בחכמת אלוקות" רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א בעל ה"זרע קודש" ועוד ספרים,  לכאורה היה לאדמו"ר החשוב ביותר בכל גאליציה בדורו. כמעט כל צדיקי גאליציה הונגריה ורבים מפולין קבלו את מרותו. פיזר כל ממונו לצדקה, ולא השאיר מטבע אחת בלילה בביתו, ספריו ותשובותיו הפכו מהרה לנחלת כל כלל ישראל, הנהנים מזה עד עצם היום הזה, נלב"ע כ"ה ניסן שנת תרל"ו והוטמן בעיר צאנז, זכותו יגן עלינו


הרה"ק "האמרי יוסף" מספינקא זיע"א,  


אחד מהאדמורי"ם המפורסמים מאוד והבולטים בדורו, השפעתו היתה רבה בכל סביבתו, מגיל צעיר דבק בתורת החסידות והיה נוסע לאדמו"ר הרה"ק ר' שלום רוקח מבעלזא זיע"א, וכן לאדמו"ר הרה"ק ה"צמח צדיק" מויזניץ זיע"א,  לאחר נישואיו השניים התקרב מאד לאדמו"ר ר' יצחק אייזיק אייכנשטיין מזידיטשוב זיע"א, עד שהיה לחשוב בתלמידיו, וממנו קיבל את עיקרי תורתו בחסידות. קיים גם קשרים עם הרה"ק ר' חיים מצאנז זיע"א. עוד בשנת תר"ל הכתיר אותו רבו לאדמו"ר, אולם הוא סירב לקבל על עצמו תפקיד של אדמו"ר בחיי רבו. לאחר פטירת רבו בי"ג סיון תרל"ג, הכתירו אותו כמה מחסידי הרב המנוח לאדמו"ר בעיירה ספינקא שבמרמורש. מני אז הסתופפו בחצרו רוב חסידי רבו מזידיטשוב, והמוני יהודים ממחוזות הונגריה וגליציה. גם גדולי תורה כמו המהרש"ם מברעזאן זצ"ל נמנו על חסידיו. במיוחד התפרסם כבקי בתורת הקבלה, עד שאמרו עליו שהרה"ק ר' חיים מצאנז זיע"א, מתייעץ עמו בשאלות בקבלה. כרבו הרה"ק מזידיטשוב זיע"א,   אחז בקבלת האר"י, תורתו החסידית נכתבה בספרו הגדול "אמרי יוסף", המבוססת רובה ככולה על קבלת האר"י. תורתו מצויה גם בספר של רבו שהוא הוציא לאור "ליקוטי מהרי"א". נלב"ע ביום ו' אייר בשנת תרס"ט, והוטמן בעיירה ספינקא, ובשנת תשל"ב הועלו עצמותיו הק' לארץ הקודש והוטמנו בעיר "פתח תקווה", בבית החיים סגולה,