מכירה פומבית 11 חסידות, חב"ד, ספרים עתיקים, חתימות - חותמות, מכתבים וכתבי יד. שואה ושנחאי, חפצי יודאיקה. ציונות וארץ ישראל
25.2.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אברהם בן דוד 21 , בני ברק

מכירה 11: חפצי יודאיקה, חסידות, ספרים עתיקים, חתימות - חותמות, מכתבים וכתבי יד, שואה, שארית הפליטה - שנחאי, מעט ציונות ועוד ועוד.


חובה לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום מיום המכירה!!

המכירה הסתיימה

פריט 202:

"והשם יזכנו בסברות כאלו כאילו אמרה משה מפי הגבורה". 14 עמודים גדולים בכתב ידו של רבי אהרן יהודה לייב עקשטיין, דיין ...

מחיר פתיחה:
$ 1,000
עמלת בית המכירות: 23% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

"והשם יזכנו בסברות כאלו כאילו אמרה משה מפי הגבורה". 14 עמודים גדולים בכתב ידו של רבי אהרן יהודה לייב עקשטיין, דיין בקהילת וויצען שבהונגריה. והתכתבויות עם גדולי דורו – המהר"י אסאד ועוד.
"והשם יזכנו בסברות כאלו כאילו אמרה משה מפי הגבורה". 14 עמודים גדולים בכתב ידו של רבי אהרן יהודה לייב עקשטיין, דיין בקהילת וויצען שבהונגריה. והתכתבויות עם גדולי דורו – המהר"י – המהר"י אסאד ועוד.
תוכן: כתב היד יד כולל: 4 עמודים בסוגיה דהכנה דרבה, בגמ' ביצה דף ב ע"ב. 2 עמודים בסוגיא דכהנים שפיגלו במס' גיטין. 1 עמוד בסוגיה בכתובות דף פב. 1 עמוד "תשובה שכתבתי להרב הגאון מו"ה יהודה אסאד אב"ד סערדעהעלי" (מובאת בקצרה גם תשובתו של המהר"י אסאד). 2 עמודים בסנהדרין דף כט. 1 עמוד בחולין דף צו ע"ב. 1 עמוד בסוגיא דריחא מילתא. 2 עמודים העתקת שתי תשובות שהשבתי על דברי הרב המה"ג מו"ה שמואל צילטץ אב"ד דק"ק יאקא וראב (כיהן גם כרבה של ניקלסבורג, לאחר פטירתו הוציאו תלמידיו את ספרו בשם מהר"ש צילטץ על התורה). כתב היד האחרון מסתיים במשא ומתן בסברותיהם של גדולי ישראל ורבינו חותם את דבריו בתפילה: "והשם יזכנו גם בסברות כאלו… כאילו אמרה משה מפי הגבורה".
תולדות: רבי אהרן יהודה עקשטיין, הנקרא רבי לייב אוהן. שימש כדיין ומורה צדק בעיר סערדעהעלי. ובווייצען. נזכר בשו"ת מהר"י אסאד: "הרב החריף עצום וצדיק נשגב כק"ש מו"ה ליב עקשטיין" (שו"ת מהר"י, סי' קכ"ד, קצ"ח), וכן בשו"ת שואל ומשיב. חיבר קונטרס 'כנפי נשרים' אודות כשרות התרנגולים שבאו מסין. נפטר בשנת תרכ"ו. מכתביו נדפס לאחרונה הספר 'לא יסור שבט מיהודה'.
פירוט: הדפים כרוכים יחד בכריכת עור מפוארת, עם כיתוב מוזהב. גודל: 2440\ ס"מ. מעט פגעי זמן ובלאי משימוש. קרעים בשולי מספר גיליונות, עם חיסרון מועט בטקסט. מצב טוב\טוב מאוד.
מחיר פתיחה: 1000$