Auction 1
Jan 23, 2020 (Your local time)
Israel
 Yair Shtern 19, Or Yehuda
The auction has ended

LOT 297:

קופת אשראי חרדי פולניה ארץ ישראל

Start price:
$ 30
Auction house commission: 15% More details
VAT: 17% On commission only

בשנים 1933 1924 עלו ארצה 70 אלף יהודים במסגרת העליה הרביעית

מתוכם 35 אלף מפולין בעלי הריכוז הגדול ביותר בעולם

בדצמבר 1929 כאשר השפל הגדול שהחל בעולם אך טרם הגיע לישראל החליט מרכז התאחדות עולי פולין בנק ארץ ישראל פולני שנותנת מענה בהלוואות לעולים לארץ

הבנק הוקם לאחר שנה ב 1931 שההון היסודי היה גבוה יחסית והכוונה הייתה לגייסו בהנפקת מניות

ממשלת פולין רכשה מניות וגם הקהילה היהודית בוורשה רכשה מניות וכן הקהילה בלודג

בפועל נעלמו עקבותיו של הבנק כמו רוב הבנקים הקטנים אשר לא שרדו את משבר שנות ה 30 והביקורת הקפדנית של ממשלת המנדט