Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 282:

כתב שד"רות לישיבת זוהר הרקיע בחתימתם של רבני צפת - תרכ"ז - 1867 שהועבר לשליח אחר בעקבות טרגדיה

Sold for: $340
Start price:
$ 320
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

כתב שד"רות שניתן לשליח ישיבת זוהר הרקיע בצפת דוד אדרעי, עם חתימות הרבנים: 1. מרדכי.... 2. משה שוראקי. 3. אליהו לוי. 4. יוסף הלוי. 5. יהודה שבתאי. 6. אליא ענתבי. 7. שלום ששפורטש. 8. שמואל עבו. לאחר החתימות כתב השד"ר דוד ארדעי בכתב ידו: "שמחמת המאורע רע שאירע לי, על שמועה כי באה שמתה אשתי נ"ע, בעוה"ר ונמס ליבי בקרבי ותשש כוחי, ולא יכולתי ללכת אני בעצמי אצלכם, לכן הוכרחתי לשלוח שליח.... כהה"ר ראובן גבאי הי"ו". וחתם את שמו בסוף. דף משוקם, פגמים שונים עם חוסרים בטקסט. סימני קיפול ושימוש. כתמים. מצב בינוני.
ממוסגר. 30X30 ס"מ. מידות ללא מסגרת 19.5X16.5 ס"מ