Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 122:

ספר 'פרי דעה' על יו"ד. עם הגהות מהאדמו"ר מסטראפקוב זצ"ל.

Start price:
$ 100
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר 'פרי דעה' על יו"ד. עם הגהות מהאדמו"ר מסטראפקוב זצ"ל.
יחודי: העותק של האדמו"ר רבי יחזקאל שרגא ליפשיץ-הלברשטאם מסטראפקוב זצ"ל עם חתימתו והגהות רבות בשולי הדפים.
האדמו"ר היה רב גובריה בהלכות מקוואות ועשה ציונים לתורה בספר הנ"ל.
תולדות: האדמו"ר זצ"ל היה בן אחר בן לאריה דבי עילאי ונכד מצד אמו להרה"ק רבי אברהם שלום מסטרופקוב. ת"ח עצום. קנאי גדול ועסק בהפצת יהדות. עסק רבות בבירור שיטות זקנו הדברי חיים מצאנז במקוואות ובמצות יד ועוד. כיהן כחבר ביד"צ העדה החרדית הספרדית בירושלים.
פירוט: דפוס צילום מארה"ב. מצב טוב מאוד.
מחיר פתיחה: 100 $