Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 246:

כריכת הפנקס המקורית של "בית המוסר" הבני ברקי - בני ברק תש"ג - כיתובים רבים מעניינים

Sold for: $60
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

כריכת פנקס "בית המוסר" בני ברק תשי"ג (1943) 

בפנקס שלפנינו נהגו לרשום לומדי בית המוסר את שמם 

בדף הכריכה 'אסור להוציא מבית המוסר שום ספר מוסר ולא את הפנקס הזה! 

כל לומד מוסר מתבקש לרשום את שמו ותאריך השעה והיום שלמה מוסר.

כל אחד מתבקש לבוא בכל יום לבית המוסר לעורר לזרז ולהזכיר את חבריו וידידיו שיבואו ללמוד מוסר..

פריט אותנטי מרגש מאחת מישיבות בני ברק הקדומות. 

בפנקס נותרו שני דפים עם מספר שמות. בין השמות ניתן לראות את שמו של שרגא פיבל שיינברג שהיה מתלמידי ה"חזון איש" ועוד.. 

20X15.5 ס"מ