Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 11:

העותק הפרטי של בעל ה'עצי חיים' מסיגעט. ספר 'פני יהושע'. ווארשא, תרל"ד(1874).

Sold for: $4,500
Start price:
$ 4,500
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר 'פני יהושע'. ווארשא, תרל"ד(1874). העותק וחתימות בעל ה'עצי חיים' מסיגעט.
יחודי: 2\3 פעמים חתימות של האדמו"ר הגה"ק רבי חיים צבי טייטלבוים אבד"ק סיגעט זצ"ל. כמו"כ הזכרות של תלמידים שרשמו שמותיהם עם שמות עם שמות אמותיהם לישועה והצלחה, והם: חנניה יו"ט ליפא פאללאק, אברהם ברוך בן חנה להתמדה גדולה, טוביה בן שרה מלכה להתמדה גדולה.
כמו"כ חתימת בעלות שהספר היה שייך להחסיד המפורסם רבי אלי' רוט – נאמן ביתו של הרה"ק רבי שלמה מזוועיהל זי"ע.
תולדות: רבי חיים צבי מסיגעט. בנו הגדול של הקדושת יו"ט מסיגעט. אחיו הגדול התאום של הגה"ק רבי יואל טייטלבוים מסאטמר ואביו של האדמו"ר רבי משה טייטלבוים מסיגעט-סאטמר וזקנם של האדמורי"ם שליט"א לבית סאטמר. מגדולי דורו. מתמיד וחריף עצום. חתנו של רבי שלום אליעזר מראצפערט בנו של הדברי חיים מצאנז זי"ע. נפטר בצעירותו. בעל שו"ת עצי חיים.
פירוט: ספר עב כרס. על מסכתות: כתובות, גיטין, קידושין. גודל 32 ס"מ. 2 שערים. גב הכריכה עור עתיק ישנה. מצב טוב\טוב מאוד.