Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 58:

ספר 'סדר היום' למקובל רבי משה בן מכיר מצפת. ויניציאה, שס"ה(1605).

Start price:
$ 450
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר 'סדר היום' לרבי משה בן מכיר, מגדולי מקובלי עיר הקודש צפת וראש הישיבה בישיבתו בעין זיתון. ויניציאה, שס" ה(1605).
תוכן: פירוש כולל על סדר התפלות עפ" י הפרד" ס לפי סדר היום ביום יום, בשבתות ומועדים ועוד. הספר זכה למהדורות נוספות, והוא מהווה מקור למנהגים ולנוסחים שונים, בהם תפילת מודה אני שהוזכרה לראשונה בספר זה. בסוף הספר נדפס פירושו למשנת " בן חמש שנים למקרא" וביאור לספר קהלת.
פירוט: במקור קכ, [3] דף. בעותק שלפנינו חסר 2 הדפים האחרונים של המפתחות. 19 ס" מ. דפוס זואן די גארא. כתמים. מצב טוב מאוד.
מחיר פתיחה: 450 $