Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 57:

קבלה. ספר 'חסדי ה'', לרבי משה מרדכי מרגליות מקראקא. קראקא, שמ"ט(1589).

Start price:
$ 1,200
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה. ספר 'חסדי ה'', לרבי משה מרדכי מרגליות מגדולי מקובלי ודרשני קהילת קראקא, תלמידו של המהרש"ל. קראקא, שמ"ט(1589).
תוכן: כ"ו דרושים ע"פ דרך הנסתר על הפסוק; "ולך ה' חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", והאיך הם נובעים מי"ג מידות של רחמים, ואגב זה מברר אודות הרבה מאמרי חז"ל אודות שכר הטוב השמור לעושי רצונו.
תולדות: רבי משה מרדכי מרגליות. מגדולי דור דעה בתקופת הזוהר בקראקא. תלמידו של המהרש"ל. דרשן ומרביץ לתלמידים בק"ק קראקא. בעל מקובל גדול. הביע דעתו בפולמוס המפורסם 'המקווה בריווגו" שבאיטליה. חיבר הגהות על זוהר חדש ותחינות. ממלא מקומו כדרשן ק"ק קראקא היה בעל המגלה עמוקות. נטמן בביה"ח מס' שורות לאחר מרן הרמ"א.
פירוט: נו דף. 20 ס"מ. דפוס ר' יצחק פרוסטיץ. שער מאויר. נקבי ותעלות עש. דף כ' נדפס נייר חלק ללא כיתוב. שער מודבק מאחוריו. כריכה קדמית מנותקת. מצב בינוני.
מחיר פתיחה: 1,200 $