Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 260:

"תעודת יושר" מהישיבה הראשונה בגאליציה – "תורת חיים". תרס"ז(1907)

Start price:
$ 200
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

.
נדיר. 'תעודת יושר' מהישיבה הראשונה בגאליציא, "תורת חיים" שניתנה לבחור הנחמד חיים זוסיא ב"ר יהודה דוב מערקרבוז בשנת תרס"ז. + תעודה הכתובה בכת"י לועזיץ עם חותמת ובולים. משנת 1916.
תוכן: הישיבה הראשונה בגאליציה נוסדה בעיר בראדשין ע"י רבה של העיר רבי פנחס הלוי הורוויץ בנו של רבי שאול בעל ה'בשמים ראש' האחרון. לפנינו תעודה שניתנה ע"י מנהלי הישיבה בחתימת המזכיר.
תולדות: רבי פנחס הלוי הורוויץ. אב"ד בראדשין. גדול בתורה. תורה וגדולה התאחדו על שולחנו. כאמור
פירוט: בלנק רשמי של הישיבה. סימני קיפול וקרעים, + 2 חותמות של הישיבה. הודבקה מתחת ע"י נייר עבה. מצב בינוני ומטה. התעודה בלועזית – מצב טוב.