Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 197:

קבלה. ספר 'מצת שמורים', להמקובל רבי נתן שפירא. זאלקאווא, תרכ"ו(1805).

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה. ספר 'מצת שמורים', להמקובל רבי נתן שפירא הירושלמי. זאלקאווא, תרכ"ו(1805).
תוכן: סודות מצוות ציצית ותפילין וברכות השחר ע"פ דרך הקבלה והנסתר.
תולדות: רבי נתן שפירא הירושלמי, מגדולי המקובלים, ערך את ספר הכוונות ופרי עץ חיים לחכמת הנסתר מכתבי האריז"ל ורבי חיים וויטאל.
פירוט: 102 דף. גודל 18 ס"מ. בדפוס שמואל פינחס שטיללער. מצב טוב.