Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 306:

פולמוס – בעלזא-ה'עדה החרדית'. מודעת מחאה ממרנן ורבנן הסטייפלר והגרא"מ שך זצ"ל

Sold for: $50
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

פולמוס – בעלזא-ה'עדה החרדית'.
מודעת מחאה ממרנן ורבנן הסטייפלר והגרא"מ שך זצ"ל על פגיעה בכבודו של גאב"ד ירושלים רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל. תש"מ.
מודעה דפוס – מחאה על פגיעה בכבודו של גאב"ד ירושלים רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל בעל ה'מנחת יצחק' בשנת תש"מ.
מלשון הכרוז: "המבזה ת"ת נקרא אפיקורס ואין לו חלק לעוה"ב.. ומשפילין את כבודו בהתנפלות שונות שא"א להעלות על הכתב..".
המודעה קשורה לפרישתה של חסידות בעלזא מ'העדה החרדית' בשנת תש"מ והקמתה את 'קהל מחזיקי הדת' והמחלוקת שהיתה בשעתו.
מידות: 70/50 ס"מ.
סימני קיפול. קרע בצד ימין ללא חסר בטקסט. מצב טוב מאוד.
מודעה נוספת בדפוס " קריאה לאיסור החזקת וציפיה בטלויזיה" בחתימת מרנן ורבנן הנ"ל.
מידות: 21/31 ס"מ.
כתמים. מצב טוב/טוב מאוד