Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 40:

ספר "בניהו בן יהוידע" וספר "כוונות פרטיות" ירושלם תרע"א דפוס האחים ליפשיטץ

Sold for: $130
Start price:
$ 70
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

קבלה!

1. ספר "בניהו בן יהוידע" ב' חלקים וספר "כוונות פרטיות" ירושלם תרע"א (1911) דפוס האחים ליפשיטץ

הספר כולל את תיקון הנפש כפי שייסדו הרש"ש הקדוש. הספר יצא לאור על ידי המקובל הנודע רבי שאול דוויק הכהן "הרב השד"ה" ויד ימינו בהנהגת ממלכת המקובלים ישיבת "רחובות הנהר" החכם המערבי השלם רבי אליהו לעג'ימי מחשובי חכמי הספרדים בירושלים לפני שמונים שנה. 


ב' חלקים בספר אחד. שער לכל חלק.


2. ספר "כוונות פרטיות" עוסק בכלל כוונות מקובלי רחובות הנהר "כוונת האכילה" "כוונת השתיה" רבי בן ציון אבא שאול נתן כמה טעימות מהנהגותיו של חכם יעקב חיים סופר הרב "כף החיים" ממקובלי רחובות הנהר בעת אכילתו. כיצד היו המקובלים מכוונים בכל לעיסה ולעיסה.  


19 ס"מ  

כריכה מקורית 

מצב טוב

כריכה רופפת. דפים מנותקים.