Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 137:

קבלה - ספר הקנה על המצות - פאריצק תקמ"ו – הסכמת הרה"ק ר' אשר צבי מאוסטרהא

Start price:
$ 300
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

בשער הספר נדפס: ושם המחבר נודע בכל הקצוות, והוא זה בעל ספר הפליאה... 
הסכמת  ר' אשר צבי מאוסטראה, מגדולי תנועת החסידות. המדפיס הוא תלמיד רבי ר בער המגיד ממעזריטש בעל דברת שלמה מלוצק זצ"ל
[1], קל, דף.
מצב טוב-בינוני, סמני עש, חוסר קטן בפינה הימנית העליונה בשני הדפים הראשונים, שני דפים אחרונים עם הדבקות נייר ישן בשולים עם מעט פגיעה בטקסט.