Auction 21
Feb 4, 2020 (Your local time)
Israel
 25 birenbom st bne brak
עמלת בית המכירות 23% . + מע"מ.
ללא תוספת עמלה על תשלום בכרטיס אשראי.
שימו לב!! לא ניתן לבטל הצעה לאחר הגשתה!
חובה !!! לשלם ולאסוף את הפריטים תוך 15 יום.
The auction has ended

LOT 147:

עותק מיוחס. שו"ת "אור המאיר" לרבי יהודה מאיר שפירא אב"ד גלינה שניתן במתנת משלוח מנות לרה"ק רבי חים האגאר

Sold for: $380
Start price:
$ 50
Auction house commission: 23% More details
VAT: 17% On commission only

ספר "שו"ת אור המאיר" לרבי יהודה מאיר שפירא אב"ד גלינא פיעטרקוב תרפ"ו דפוס חנוך העניך פאלמאן 

בפתח הספר הקדשת אבי המחבר לרה"ק חים האגאר בפורים תרפ"ח שנתיים אחר הוצאת הספר 'הרי זו עולה ליד הגדולה משלוח מנות בפורים שנת תפר"ח לכבוד ש"ב [..] המופלא מו"ה חיים האגיר שליט"א מאת בני וכו' בתחית ההקדשה חתימת הנותן. "יעקב שמשון שפירא". 

בהקדשה יש 2 תיקונים כנראה בכתב יד מקבל הספר.

בשער הספר כיתובים שונים בעט ובעיפרון. הגהת תיקון בכתב יד בפנים הספר. 

פא דף.

33.5 ס"מ. 

כריכה מקורית, דפים עבים ואיכותיים.

מצב טוב, סמני עש קלים.