Auction 3
Jan 12, 2020 (Your local time)
Israel
 Emek H'aela 12, Modein

פריטים מהסידרת הסרטים אסקימו לימון....כרזות...תמונות

מהסרטים.מעולם לא היו במכירות פומביות!!!! כל הרוכש פריטים השייכים לצחי נוי ...יקבל הקדשה אישית מצחי נוי!!!

פירטי יודאיקה מדהימים...

ציונות, פירטי הרצל מדהימים!!

מכתב יד של בן גוריון...

שטרות ומטבעות....

בולי דואר עיברי ....

ספרים....פירטי אל על ,

עיתונים נדירים!!!

תמונות אורגינאליות של הצלם יעקב בן דב...

ועוד ועוד...

חשוב מאוד....אצלנו אין ולא יהיו מחירי הגנה לפריטים

כל זוכה בפריט מסויים מוזמן לאחר מכן לבדוק את

ההצעות מתחתיו , בשקיפות מלאה.

The auction has ended

LOT 151:

חוזה חתום בין המדינה לאוצר האיכרים

Start price:
$ 100
Estimated price:
$350 - $450
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

חוזה חתום בין מדינת ישראל לבין אוצר האיכרים למתן משכנתאות לחקלאות כולל חותמת "מדינת ישראל"

חוזה חתום בין מדינת ישראל משרד האוצר לבין אוצר האיכרים למתן משכנתאות והלוואות לחקלאות.

פריט נדיר ויחודי!!!