Auction 3
Jan 12, 2020 (Your local time)
Israel
 Emek H'aela 12, Modein

פריטים מהסידרת הסרטים אסקימו לימון....כרזות...תמונות

מהסרטים.מעולם לא היו במכירות פומביות!!!! כל הרוכש פריטים השייכים לצחי נוי ...יקבל הקדשה אישית מצחי נוי!!!

פירטי יודאיקה מדהימים...

ציונות, פירטי הרצל מדהימים!!

מכתב יד של בן גוריון...

שטרות ומטבעות....

בולי דואר עיברי ....

ספרים....פירטי אל על ,

עיתונים נדירים!!!

תמונות אורגינאליות של הצלם יעקב בן דב...

ועוד ועוד...

חשוב מאוד....אצלנו אין ולא יהיו מחירי הגנה לפריטים

כל זוכה בפריט מסויים מוזמן לאחר מכן לבדוק את

ההצעות מתחתיו , בשקיפות מלאה.

The auction has ended

LOT 111:

הזמנה לחתונה יהודית

Start price:
$ 50
Estimated price:
$300 - $400
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

הזמנה מדהימה!!!

מיוחדת ונדירה מאוד!!!


זוג יהודים עם הזמנה שעל גביה תמונת הזוג והמלל מוטבע בהטבעה בולטת...נדיר מאוד בשנים האלו...כנראה משפחות עשירות מאוד...לא ניבדקו !!

הזמנה משנת 1913.


נדיר מאוד!!!