Auction 3
Jan 12, 2020 (Your local time)
Israel
 Emek H'aela 12, Modein

פריטים מהסידרת הסרטים אסקימו לימון....כרזות...תמונות

מהסרטים.מעולם לא היו במכירות פומביות!!!! כל הרוכש פריטים השייכים לצחי נוי ...יקבל הקדשה אישית מצחי נוי!!!

פירטי יודאיקה מדהימים...

ציונות, פירטי הרצל מדהימים!!

מכתב יד של בן גוריון...

שטרות ומטבעות....

בולי דואר עיברי ....

ספרים....פירטי אל על ,

עיתונים נדירים!!!

תמונות אורגינאליות של הצלם יעקב בן דב...

ועוד ועוד...

חשוב מאוד....אצלנו אין ולא יהיו מחירי הגנה לפריטים

כל זוכה בפריט מסויים מוזמן לאחר מכן לבדוק את

ההצעות מתחתיו , בשקיפות מלאה.

The auction has ended

LOT 36:

מפת פלשתינה-משחק

Start price:
$ 250
Estimated price:
$400 - $450
Auction house commission: 20% More details
VAT: 17% On commission only

משחק ישן מאוד... מפת (ארץ ישראל) פלשתינה עם כדורי ברזל שצריך לכוון למקומות מרכזיים בארץ.

פריט שדובר עליו בטלויזיה!!!

ללא העתקים נוספים!!

יחיד הקיים...

ראו תמונה מצורפת.


פריט נדיר ביותר!!!

12×18 ס"מ

גובה3 ס"מ.