Auction 6
Jan 21, 2020 (Your local time)
Israel
 משאבים 4 הוד השרון
ארץ ישראל, התישבות, אנטישמיות, שארית הפליטה - כתבי יד, צילומים, מסמכים, סמלים וסיכות, עיתונים, ספרים , ישראלינה, ציורים מקוריים, ספרי קודש, כתבי יד , תשמישי קדושה ועוד....
The auction has ended

LOT 20:

מסמך שנשלח ממחנה העצורים גירס לפלשתינה, כפר הרואה, 1942

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20%

מחנה המעצר הראשון בצרפת ואחד המחנות הגדולים ביותר בה. כ- 6,000 עצורים יהודים נשלחו דרך המחנה למחנות ההשמדה אושוויץ-בירקנאו וסוביבור. המשלוח הראשון להשמדה יצא מגירס ב- 6 באוגוסט 1942 והאחרון בסתיו 1943. ב- 29 בדצמבר 1943 נשארו בגירס 48 יהודים. המחנה שוחרר בקיץ 1944. התנאים במחנה היו קשים מאד ולמרות זאת התנהלה במחנה פעילות רבה ומגוונת בתחומי התרבות, וזאת ברמה גבוהה מאוד. היא כללה קונצרטים, הצגות תיאטרון, הרצאות ותערוכות, וכן שיעורים ללימוד עברית, צרפתית ואנגלית, תולדות ישראל, מקרא ותלמוד. אלפי עצירים היו משתתפים בטקסי דת ובתפילות בחגים.