מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 68:

צבי לצדיק מאת רבינו צבי הירש בעריכת רבי אברהם נתן איילברג, עם הוספות מאת חותנו רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן. פיעטרקוב ...

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

צבי לצדיק מאת רבינו צבי הירש בעריכת רבי אברהם נתן איילברג, עם הוספות מאת חותנו רבי צבי יחזקאל מיכלזאהן. פיעטרקוב, תרס"ד 1903
ספר צבי לצדיק, הוא קובץ חידושים... על התורה ונ"כ וסוגיות הש"ס ושו"ת ודרושים, מאת... רבינו צבי הירש... בן הגה"ק מו"ה אריה ליב... ובסופו נלוה מחברת בית צדיק, כולל בתוכו תולדות ימי חייו של... המחבר זצ"ל מאת כבוד חותני הרב הגאון החסיד המפורסם... מוה' צבי יחזקאל מיכלזאהן... כל אלה העתקתי וסידרתי... אברהם נתן... איילבערג. הוצאת אברהם נתן איילבערג, נתן קראנענבערג ואברהם ראזענגארטען, פיעטרקוב, תרס"ד 1903.

[2], צו דף, 26 ס"מ. הסכמות הרה''ק מאוסטרובצה והגה''ק המהרש"ם מברז'אן 

כריכה חדשה, כתמים וחורי עש, מצב כללי טוב.