מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 65:

"וזכות הצדיק הק' בעהמ"ח יעמוד לכם להצילכם מכל צרה וצוקה ומכל מכשול ופיקה" - ספר אור לשמים מאת הרה"ק רבי מאיר הלוי ...

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

"וזכות הצדיק הק' בעהמ"ח יעמוד לכם להצילכם מכל צרה וצוקה ומכל מכשול ופיקה" - ספר אור לשמים מאת הרה"ק רבי מאיר הלוי מאפטא. לובלין, תרע"ד 1914. עם חתימה וחותמת חברה בחורים ק"ק סנינא

ספר אור לשמים על התורה, מאת הרה"ק מהר"ם מאפטא. דפוס והוצאת מנחם מענדיל שניידמעסער, לובלין, תרע"ד 1914. עם הסכמות חשובות, ובהם הבטחות לקונה הספר: "וזכות אא"ז הרה"ק זצוקללה"ה בעהמ"ח בוודאי יגין על כל הקונים ספרו הק' להשפיט להם כ"ט ולהצילם מכל צרה וצוקה ומכל מכשול" (מתוך הכסמת רבי מאיר יחיאל נייהוז), "ובוודאי זכות ההמ"ח כ"ק אא"ז זי"ע יגין עלינו ובפרט לכל הלוקחים הספר הנ"ל" (מתוך הסכמת רבי שלמה הלוי ראטינברעג). "ובוודאי זכות אא"ז הרהמ"ח הק' יגין על כל הקונים ספרו הק' להשפיע להם אך כ"ט אס"י ולהצילם מכל מכשול אכ"ר" (מתוך הסכמת רבי אלטר מאיר דוד הלוי). "וזכות הצדיק הק' בעהמ"ח יעמוד לכם להצילכם מכל צרה וצוקה ומכל מכשול ופיקה" (מתוך הסכמת רבי אריה יהודה ליביש מאוזרוב).


238 עמ', 21 ס"מ. בדף 2 יש צילום של דף שער מהמהדורה הראשונה. עם חותמת ועם חתימה של חברה בחורים ק"ק סנינא, תרצ"ט [1939]. בסופו חתימת כתב יד של יעקב דוד'ל פרידמן מקהילת מיהלביץ, משנת תרצ"ט. במאגר השמות של 'יד ושם',

מובא שיעקב דוד בן עזריאל פרידמן ממיהלביץ נספה בשואה.


כתמי זמן, מצב טוב.