מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 132:

מנחת יעקב, ב' חלקים, מאת רבי יעקב ב"ר יוסף ריישר. פיורדא, תקכ"ג [1763]. עם הגהות חשובות בכתב יד מהתקופה

מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

מנחת יעקב, ב' חלקים, מאת רבי יעקב ב"ר יוסף ריישר. פיורדא, תקכ"ג [1763]. עם הגהות חשובות בכתב יד מהתקופה

* מנחת יעקב, על ספר תורת החטאת לרמ"א, מאת רבי יעקב ב"ר יוסף ריישר. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ג [1763]. נדפס לפי עימוד דפי ההוצאה הראשונה, פראג תמ"ט. בעותק שלפנינו הגהות בכתב יד מהתקופה.


לספר הסכמת רבי בנימין וואלף שפירא ו'דברים נפלאים מאבי המחבר'. הקדמה מאת ה'תורת חטאת' וה'מנחת יעקב'.  [2], מה, [2], מו-נח, [1], סב-סה, [7], פז-קח [צ"ל: קט] דף, 29 ס"מ. שיבושים במספור הדפים.


כרוך עם:

* חלק שני, ספר תורת השלמים, ביאור על שו"ע מהלכות נדה ועל קונטרס הספקות לש"ך, ושו"ת מאת רבי יעקב ב"ר יוסף ריישר. דפוס חיים ב"ר צבי הירש, פיורדא, תקכ"ג [1763]. [33] דף, 29 ס"מ.


[6] עמודים אחרונים ובהם ספר סולת למנחה ושמן למנחה. חסרים, ללא כריכה, חורי עש, כתמי זמן, [4] דפים ראשונים מנותקים מהספר, הדבקות בעמודים הראשונים. מצב בינוני-טוב.