מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 131:

[2] ספרים כרוכים יחד: ספר איסור והיתר. פראג, תקמ"ד [1784], וספר מהרי"ל. שקלאוו, תקנ"ו [1796]. עם חתימות בעלים ...

מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

[2] ספרים כרוכים יחד: ספר איסור והיתר. פראג, תקמ"ד [1784], וספר מהרי"ל. שקלאוו, תקנ"ו [1796]. עם חתימות בעלים והגהות בכתב יד.

* ספר איסור והיתר, אומרים כי הוא בגאון... מהר"ר יונה גירונדי[!], [מאת יונה בן ישראל אשכנזי].  דפוס ערקויפטע באקישען אונ' קאצישען דרוקרייא, פראג, תקמ"ד [1784]. מהדורה שניה עם תיקונים.

ח, פ, יח דף, 20 ס"מ. נייר כחול.


* ספר מהרי"ל, עם כמה הגהות ומנהגים הנוהגים בק"ק ורנקבורט ואגפיה ובשאר מקומות באשכנז וחדושי' שחידש מהר"ר הירץ לוי ז"ל שהיה אב"ד פה ק"ק ורנקבורט. דפוס קארל יאקוולאויץ מאייר בערגר, שקלאוו, תקנ"ו [1796].

עז, [1] דף, 20 ס"מ. דפים כט-ל, מז-מח חסרים, ובמקומם הונחו בספר דפים ריקים. 


חתימת יעקב יוסף הכהן, וחותמת וחתימת בנו רבי אלעזר כ"ץ, שו"ב בבוטושאן.


רבי אלעזר כ"ץ-הכהן-שכטר [1864-1934], הוסמך לרבנות והתפרנס כשוחט ובודק בעיר בוטושאן [מולדובה, רומניה]. היה תלמיד חכם, צנוע ובעל ידיעה ברחבה בעברית, אשר התכתב עם מלומדי דורו. מחבר הספרים 'קנת סופרים' לתולדות גדולי המחברים וספריהם עם דרוש 'יכהן פאר' (למברג, תרנ"ב), 'יום לשנה' הכולל ימי היורצייט של חכמים, צדיקים וגאונים (בוטושן, תרס"ב) ו'יבקש נרדף' אוסף ביטויים בעברית מן המקרא (בוטושאן, תרפ"ט). ראה אודותיו באנציקלפדיה ליהדות רומניה, ב, עמ' 814-815.


כריכה מנותקת, שדרה מפורקת חלקית, ישנם דפים מנותקים, נזקי עש מרובים, כתמים, מצב גרוע-בינוני.