מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 369:

בקשה מאת רבי יוסף אריה בוטנויזר להצטרף להתיר לשאת אשה שניה למי שאשתו נשתטית. שטרסבורג, תרע"א [1911]

מחיר פתיחה:
$ 100
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

בקשה מאת רבי יוסף אריה בוטנויזר להצטרף להתיר לשאת אשה שניה למי שאשתו נשתטית. שטרסבורג, תרע"א [1911]

"ועתה אבקש מאת מ"כ שיסכים להתיר להאיש נפתלי בן חיים לישא אשה על אשתו הינדל בת שלמה ולחתום שמו על הפאסטקארטע הלוטה פה. גם ימחול נא לבקש מאת דייני ולומדי קהלתו יצ"ו להיות גם הם במנין המתירין וגם הם יחתמו את שמם". מכתב מודפס מאת רבי יוסף בבקשה מרבנים ודיינים לחתום על היתר נישואי אשה שניה לאדם שסמוך לנישואיו התברר שאשתו יצאה מדעתה והוכרח לאשפזה בבית החולים. שטרסבורג, תרע"א [1911].


[2] עמ', 14X22 ס"מ. 

רבי יוסף אריה בוטנויזר [1857-1927], רב קהל יראים בשטרסבורג, חתנו של רבי שלמה ליפמן וולדלר אב"ד קיקינדה. כל חמשת ילדיו של רבי יוסף אריה בוטויזר עלו לארץ ישראל. 

חורי תיוק, סימני קיפול, כתמים, מצב טוב.