מכירה פומבית 8 מכירה אינטרנטית מס' 8
19.11.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב בית הדפוס 12 כניסה B (בנין בית השנהב), ירושלים

לא ניתן לבטל הצעות מוקדמות. התשלום יתבצע לא יאוחר מ-14 ימי עסקים מעת המכירה !

המכירה הסתיימה

פריט 13:

לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936]

מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 23%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936]

לוט [5] ספרי חסידות, תרל"ט - תרצ"ו [1878 - 1936]


*פרי הארץ, עה"ת ומכתבים,  להרה"ק רבי מנחם מנדל מוויטבסק, ווארשה, תרל"ט - 1878.

*שפתי צדיקים, ד"ת מרבי פנחס אב"ד דינאוויץ, וליקוט מהרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל ממעז'יבוז' (נינו של בעל ה'אוהב ישראל' מאפטא), בילגורייא, תרפ"ח - 1928.

*פרי קודש הלולים,ביאורים לפרי עץ חיים ומספר דרושים, להרה"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב, ארשיווא, תרפ"ח - 1928.

*סידורו של שבת, שני חלקים, בענייני קדושת השבת, להרה"ק רבי חיים מטשערנאביץ', ירושלים (בדפוס האחים לוין אפשטיין), שנות השלושים.

*ביכורי אבי"ב, חלק ראשון (על בארשית, שמות, ויקרא), להרה"ק רבי יעקב אריה מראדזמין, פיעטרקוב, תרצ"ו - 1936. 


גדלים משתנים, מצב כללי טוב.