Auction 59
Friday, 25.10.19 (Your local time)
Israel
 Katznelson 154, givatayim
שימו לב מוסיפים כל יום פריטים לקטלוג , אפשר לשלם על הפריטים עד 7 ימים מיום המכירה לאחר מכן הקניה מבוטלת
   בהצלחה  

The auction has ended

LOT 90:

מכתב בכתב יד הרב לוי יצחק הלוי הורוויץ

Start price:
$ 10
Auction house commission: 22%
VAT: On commission only

הרב לוי יצחק הלוי הורוביץ (כ"ז בסיוון ה'תרפ"א, 3 ביולי 1921 - י"ח בכסלו ה'תש"ע, 5 בדצמבר 2009) היה האדמו"ר השני של חסידות בוסטון וחבר מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל בארצות הברית ולאחר מכן בישראל.