Auction 7
Monday, 28.10.19 (Your local time)
Israel
 vegman st 1, Bne-Barak
עמלות קונה 10% למשלמים תוך שלשה ימים ועמלות מוכרים 7% ,
The auction has ended

LOT 147:

לוט שתי ספרי חסידות מהדורות ראשונות

Sold for: $40
Start price:
$ 40
Auction house commission: 15% More details
VAT: On commission only

1,ספר "שפתי צדיק" חידושים על התורה, מועדים וליקוטים מהאדמו"ר רבי שמואל אברהם אבא הגר מהורדנקא.
קאלאמעא תרנ"ו 1896. "מהדורה יחידה". 2, מ"ח ד';
עם הסכמת אחיו האדמורי"ם מויזניץ ואנטניא.האדמו"ר רבי שמואל אברהם אבא הגר (1865, ה'תרכ"ה - 24 בפברואר 1895, ל' בשבט ה'תרנ"ה) היה רב ואדמו"ר בעיר הורודנקה. היה בנו של הרב ברוך הגר האדמו"ר מוויז'ניץ.
נולד בשנת ה'תרכ"ה בעיירה ויז'ניץ שבבוקובינה שבאימפריה האוסטרית (כיום באוקראינה) לרב ברוך הגר שהיה האדמו"ר השני בשושלת חסידות ויז'ניץ והרביעי לקוסוב-ויז'ניץ, ולציפורה שפירא, בתו של הרב אריה לייב שפירא מז'יטומיר ונכדתו של הרב פנחס שפירא מקוריץ.
לאחר פטירת אביו, הרב ברוך הגר בכ' בכסלו ה'תרנ"ג, נתמנה הרב שמואל אברהם אבא לכהן כרב בעיר הורודונקה. בעת כהונתו ברבנות חיבר את הספר "שפתי צדיק" על השבתות והמועדים וראשי החודשים. כשנתיים בלבד לאחר מינויו לרב בעיר נפטר הרב שמואל אברהם אבא הגר בל' בשבט ה'תרנ"ה, ואת מקומו ברבנות מילא אחיו הרב יחיאל מיכל הגר.
2,ספר כנסת יחזקאל - שני חלקים על התורה ודרושים מהדורתו הראשונה של ספרו של האדמו"ר הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט מדעעש זי"ע, שנדפסה בקלוזש [קלויזנבורג - קלוז' נאפוקה | רומניה] תרצ"א | 1931 קרע בדף השער עם פגיעה בטקסט, כריכה קדמית מקורית מנותקת, ללא שדרה וכריכה אחורית, דפים מנותקים, כתמים שונים. מצב כללי בינוני - טוב. האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יעקב אלימלך פאנעט הי"ד (תרמ"ט-תש"ד | 1889-1944) בעל "זכרון יעקב" האדמו"ר החמישי בשושלת דעעש והאחרון מרבני השושלת שכיהנו בעיר לפני מלחמת העולם השנייה. בנו וממלא מקומו של האדמו"ר מדעעש הרה"ק רבי יחזקאל פאנעט זי"ע בעל "כנסת יחזקאל" וחתנו של רבי יעקב שמשון קנר מטשכויב, הוסמך לרבנות ע"י גדולי דורו בהם המהרש"ם מברעז'אן ועוד בהיותו בן 14 שנים בלבד מילא את מקום אביו לאחר פטירתו בעיר דעעש, בשנות האיימה סירב לעזוב את קהילתו, ועלה על המוקד באושוויץ יחד עם בני משפחתו וקהילתו ביום י"ד בסיוון תש"ד. ה' יקום דמם וזכותו תגן עלינו.