Auction 7
Monday, 28.10.19 (Your local time)
Israel
 vegman st 1, Bne-Barak
עמלות קונה 10% למשלמים תוך שלשה ימים ועמלות מוכרים 7% ,
The auction has ended

LOT 122:

כתב יד ליקוטי תורה של הרב הקדוש מרוזי'ן ומבנו האדמו"ר הקדוש מסדיגורה ,

Start price:
$ 3,500
Auction house commission: 15% More details
VAT: On commission only

כתב יד בדברי תורה מהרב הקדוש מרוזין ובנו האדמו"ר רבי אברהם יעקב  הראשון מסדיגורה  שנכתב בשנת תרמ"ד,

בעיר אוסטילא  בכתב ידו של האדמור הצדיק הרב ישראל דוד אינגרלייב אב"ד ראדויל , כפי שנכתב בדף הפרזץ בתחילת הספר העותק היה בבעלות האדמורים נכדי המגיד מזלוטשוב מרדויל משומסק ואוסטילי , 

חותמות וחתימות של כדלהלן ,

רבי משה בן הרב הצדיק המנוח מוהרא חופ"ק מאוסטילי,

משה אינגרלייב בן הרב הצדיק האדמו"ר .... 

רבי ישראל דוד חופ"ק שומסק  אב"ד רדאוול חתן רבי בצלאל יהושוע מגלינא חתן הדברי חיים מצאז,

וכן שייך לרב הגאון המפורסם רבי דב בער לרנר,

הספר נכתב חלקו הראשון בכתיבה מרובעת ויפה וההמשך בכתיבה רגילה, 

50 עמודים כתובים ,

מידות 2X17 ס"מ

כתמי שימוש חלק מהדפים מנותקים ,

מצב כללי טוב ,