Auction 7
Oct 28, 2019 (your local time)
Israel
 vegman st 1, Bne-Barak
עמלות קונה 10% למשלמים תוך שלשה ימים ועמלות מוכרים 7% ,
The auction has ended

LOT 125:

דף בקבלה בכתב יד קודשו של המקובל רבי יהודה פתיה זיע"א

Sold for: $650
Start price:
$ 650
Auction house commission: 15% More details
VAT: 17% On commission only

דף בקבלה בכתב יד קודשו של המקובל רבי יהודה פתיה זיע"א
דף כתוב משני צידיו, בכתב יד קדשו של המקובל הרב יהודה פתיה בעל "מנחת יהודה". נתון בכריכה מהודרת,
הדף מתוך ספרו "בית לחם יהודה" פירוש על ספר עץ חיים מאת רבינו חיים ויטאל (מהרח"ו). כתוב כולו בכתב יד קדשו עם מחיקות ותיקונים והוספות בין השורות.
הגאון הקדוש רבי יהודה פתיה (תרי"ט-תש"ב), מגדולי המקובלים וחכמי בבל, תלמידו של מרן ה"בן איש חי". אחר עלותו לירושלים בשנת תרצ"ד למד בישיבת המקובלים של הרב השד"ה יחד עם רעו רבי יעקב חיים סופר בעל "כף החיים". מחבר הספרים "בית לחם יהודה", "מתוק לנפש" על האדרא וספרים נוספים. עסק רבות בתיקונים ובקמעות ע"פ הקבלה, ובמשך שנים טיפל בהוצאת "דיבוקים" ו"רוחות רעות", כפי שהוא מספר בעצמו בספרו "הרוחות מספרות". בתקופת מלחמת העולם השנייה חיבר תפילות קבליות ותיקונים, וארגן תפילות של גדולי המקובלים להצלת יושבי ארץ ישראל מידי הצר הצורר.
21 ס"מ.
מצב טוב מאוד נתון בתוך כריכה מהודרת,