Auction 003
Wednesday, 23.10.19 (Your local time)
Israel
 Kishon street 1, Tiberya
The auction has ended

LOT 19:

שנה טובה-מודזי'ץ

כרטיס שנה טובה מהאדמו''ר הרה''ק רבי שמואל אליהו ממודזי'ץ זיע''א בעל ה''אמרי ...

Start price:
$ 50
Auction house commission: 20% More details
VAT: On commission only

שנה טובה-מודזי'ץ

כרטיס שנה טובה מהאדמו''ר הרה''ק רבי שמואל אליהו ממודזי'ץ זיע''א בעל ה''אמרי אש''

רבי שמואל אליהו זיע''א נולד בלובלין לרבי שאול ידידיה אלעזר טאוב ולנחמה קיילא  גדל תחת השגחת סבו, רבי ישראל טאוב מייסד חסידות מודז'יץ ובעל מחבר ספר ''דברי ישראל''. לאחר פטירת סבו בשנת תרפ"א  עבר להתגורר סמוך לאביו, תחילה בראקוב ולאחר מכן בקראטשוב.  בשנת תרצ"ה  התלווה לאביו בנסיעתו לארץ ישראל. בביקורם עלו לקבר רשב"י במירון והשתתפו בהילולת ל"ג בעומר, חוויה שהותירה בו רושם רב ובעקבותיה החליט להישאר בארץ. כעבור כמה חודשים הגיעו גם אשתו ובנו, לימים האדמו"ר ישראל דן טאוב, שהיה אז בן שבע. באותה שנה התמנה לרב בתל אביב.

בשנת תש"ח נפטר אביו והוא מונה לאדמו"ר. בתחילה הקים את בית מדרשו ברחוב לילנבלום, ולאחר מכן עבר לרחוב דיזנגוף. לטישים שהיה עורך היה מגיע קהל מגוון, חסידי פולין, בחורי ישיבה ליטאים, חניכי תנועות הנוער הדתיות וחילונים. היה פעיל בענייני ציבור ומשנת תשל"ג כיהן כחבר במועצת גדולי התורה של אגודת ישראל. בשנת תשל"ח (1978) זכה בתואר כיקיר תל אביב. בתשמ"א הקים ישיבה על שם אביו בבני ברק.


מצב מצויין.