מכירה פומבית 3 מכתב לא ידוע, מז' שבט תש"י מהאדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע. מכתבי אדמו"רים ורבנים. ספרים ביידיש, ארץ ישראל, ציונות, אנטישמיות, שואה, שארית פליטה, ספרי קודש, חסידות, חב"ד, קבלה ועוד..
9.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אריה בן אליעזר 13, פתח תקווה
המכירה הסתיימה

פריט 552:

8 חוברות קובץ ליובאוויטש תש"ד-תשי"ז.

נמכר ב: $30
מחיר פתיחה:
$ 25
עמלת בית המכירות: 20%
מע"מ: 17% על העמלה בלבד
תגיות: חב"ד

8 חוברות קובץ ליובאוויטש תש"ד-תשי"ז.
קובץ ליובאוויטש הינו ביטאון חב"די שיצא בארצות הברית בשפה האידיש, ושימש מעין המשך לגליונות התמים בפולין. על המערכת היה אחראי הרב שמואל זלמנוב. הקובץ יצא בשתי סדרות: האחת - בתקופת הרבי הריי"צ, בין השנים תש"ד-תש"ו - שכללה 11 גליונות; והשניה - בתקופת הרבי, בין השנים תשט"ו-תשי"ז - שכללה ארבע גליונות.
הקובץ החל לצאת לאור בחורף תש"ד, ותפקידו היה לשמש כגשר חי בין חסידי חב"ד ותלמידי התמימים שהיו מפוזרים בארצות הברית. בכך שימש מעין המשך לגליונות התמים בפולין.
על מטרת הקובץ נכתב בגליון הראשון בכותרת "במקום הקדמה" (להלן בתרגום מאידיש):
לשעבר, כשהיתה לאנ"ש והתמימים האפשרות להסתופף בתדירות בצלא דמהימנותא בהיכלו של הרבי שליט"א – וכשם שבא לראות כך בא ליראות – אזי לא היה צורך גדול בחוברת מעין זו. אבל במצב ההווה כשאנ"ש והתמימים פזורים ברחבי תבל, יש צורך מוחלט בעלון שיתאר את האירועים המרכזיים בבית רבינו שליט"א, ההתוועדויות ביומי דפגרא, הפתגמים וההוראות השונות הנשמעים מהרבי בנוגע לחובת האדם בתקופה הרת עולם זו; עלון שידווח על הנעשה במוסדותיו של הרבי, על חייהם של ידידינו אנ"ש וגזע אנ"ש והתמימים בכל מקום שהם בכלל, ובנוגע לעבודת הרבצת התורה והפצת דא"ח במקומות מגוריהם.
הקובץ נכתב ברובו בשפה האידיש שהיתה השפה המדוברת אצל רוב הקוראים.  
הרבי היה מעורב בעריכת הקובץ בכללותו, שכן לשאלות ששלחו אליו במסגרת מדור 'תשובות וביאורים', השיב על 'בלנק' של מערכת הקובץ וחתם בתפקיד "יו"ר וועד המערכת".
הקובץ יצא לאור עד שנת תש"ו, שאז הופסקה הופעתו. הוא חודש בשנת תשט"ו, לאחר שהרבי הורה לר' שמואל זלמנוב להמשיך ולהוציאו לאור עולם; ושוב נפסקה הוצאתו בשנת תשי"ז.
אודות הקובץ כותב הרבי 'מכוונות הקובץ לקרב לימוד תורת הדא"ח גם את הרחוקים לעת עתה מלימוד זה ולהראות להם שגם נגלה דתורה מכרחת ורומזת לענייני תורת הנסתר'.  
אגרות אלו נדפסו לאחר מכן בתוך סידרת האגרות קודש (בכרכים הראשונים) לפי סדר כתיבתם. 
שנה ראשונה, תש"ד, 1. 2. 4. 
שנה שניה, תש"ה, 1. 2. 3.
שנה שלישית, ’תש"ו, 1. 
שנה חמישית, תשי"ז, 1.
בסך הכול, 8 חוברות. 
כתמי זמן וחלודה בהידוקים. חלק מהדפים מנותקים.
מצב כללי טוב.