מכירה פומבית 3 מכתב לא ידוע, מז' שבט תש"י מהאדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע. מכתבי אדמו"רים ורבנים. ספרים ביידיש, ארץ ישראל, ציונות, אנטישמיות, שואה, שארית פליטה, ספרי קודש, חסידות, חב"ד, קבלה ועוד..
9.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אריה בן אליעזר 13, פתח תקווה
המכירה הסתיימה

פריט 550:

2 כרכים כרוכים ביחד. חיים גראוויצער : ... / פישל שניאורסאן. בערלין 1922-1926.

נמכר ב: $90
מחיר פתיחה:
$ 50
עמלת בית המכירות: 20%
תגיות: חב"ד

נדיר.
פרופסור יהושע פישל שניאורסון (ד' תמוז תרמ"ח-ה' סיון תשי"ח) היה ממשפחת אדמו"רי חב"ד שהתמחה בפילוסופיה, עסק במדעים, בעיקר בתורת הנפש. היה סופר בעל שיעור קומה, וניחן בזיכרון מיוחד ומטבע הדברים זכר סיפורי חסידים רבים שלא הגיעו לשמע אוזניים של החסידים והיו נחלתם של בית רבי בלבד.
נולד בד' תמוז תרמ"ח לאביו הרב שניאור זלמן מסטארדוב היה רבם של העיירות החסידיות רעפקא, הומיל וסטארדוב ומידידיו של אדמו"ר הרש"ב. אבי אביו, היה האדמו"ר שלום בער מרצ'יצ'ה, בן הרב מהרי"ל מקאפוסט, בן אדמו"ר הצמח צדק.  
היה בקשר עם אדמו"ר הריי"צ ונפגש איתו כמה פעמים. בין חסידים מקובל שכשרופאיו של אדמו"ר הריי"צ המליצו לו לספר לידיד דברים שבלבו, בחר בפישל.
מאוחר יותר, כאשר התגורר בתל אביב, ישב בהתוועדות חסידית ולא פצה את פיו, החסידים שידעו שהוא אוצר בתוכו אוצר בלום של עשרות רבות שיחות עם אדמו"ר הקודם ניסו לדובבו אך ללא הצלחה, רק לאחר הרבה 'משקה' והפצרות שונות הואיל לומר את מה שאמר לו הרבי ש"לפני קריאת שמע שעל המיטה הוא מעביר במחשבתו כל אחד ואחד מן החסידים, במצטרך לו בגשמיות וברוחניות", סיפור שהפך לאחד מאבני היסוד בהתקשרות בין חסיד לרבי.
יש עדות אחת לכך שהרבי הפנה חסיד לטיפול אצלו. המכתב פורסם בספר על ר' אברהם פריז - "אחד היה אברהם", במכתב מורה הרבי לר' אברהם לשלוח את בנו (שלום בער) אשר היה במצוקה נפשית קשה, לטיפול אצל פישל שניאורסאהן ש"מבין לרוח הבחור החב"די", לצד החשש כי המטפלים הנפשיים, לא יבינו את הלך רוחו של בחור הישיבה. המכתב בלשונו: "הרב אי"א נו"נ עוסק בצ"צ, מו"ה... שי'... ואפשר אשר ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ בעל מידות חכם ונבון מוה"ר פישל שי' המכונה פראפעסאר שניאורסאהן - יכול לייעצו, כיוון שמכיר הוא מהלך הנפש של אברכי ישיבה ואותם שקיבלו חינוך חסידותי".
מספריו, סיפורי התגלות חסידיים,  חיים גראביצר, כוחה של סנגוריה ועוד. 
התייחסויות הרבי לספריו.
כאשר שלח פישל לרבי את ספרו סיפורי התגלות חסידיים, קיבל הרבי בברכה את ספרו ואף השיב לו במכתב מיוחד. במכתב כותב לו הרבי, בין היתר, על החסרון בהעברת סיפור מכלי לכלי ועל הצורך לשמור על מקוריות הסיפור כפי שסופר על ידי בעל המעשה עצמו. כשהכותב רוצה להכניס פרשנות משלו - ממשיך הרבי - יביא קודם הסיפור ככתבו וכלשונו ואחר כך יוסיף את פרשנותו והא והא איתנהו. כמו כן כאשר כתב פישל את ספרו כוחה של סנגוריה, סייע[דרוש מקור] לו הרבי בהשגת פרטים ומידע הקשורים למאורעות עליהם מדבר הספר. 
Transliterated title: Ḥayim Graṿitser di geshikhṭe fun dem gefalenem
fun der ḥabadisher ṿeltṭ
נושאים
Habad
הערת תוכן ותקציר
התוכן:
בוך 1: די געשיכטע פון דעם געפאלענעם. פון דער חבדישער וועלט. בערלין, אידישער ליטערארישער פארלאג, 1922.
בוך 2: ראנגלעניש פון דעם געפאלענעם. פון דער חסידישער וועלט. בערלין, (","JALKUT 1926). 286, [1] ע'.
תיאור
2 כר' (בוך 1-2)
18 ס"מ.
שפה
יידיש.
כריכה אורגנלית.
הכריכות מנותקים מבפנים.
מצב טוב מאוד.