מכירה פומבית 3 מכתב לא ידוע, מז' שבט תש"י מהאדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע. מכתבי אדמו"רים ורבנים. ספרים ביידיש, ארץ ישראל, ציונות, אנטישמיות, שואה, שארית פליטה, ספרי קודש, חסידות, חב"ד, קבלה ועוד..
9.12.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אריה בן אליעזר 13, פתח תקווה
המכירה הסתיימה

פריט 533:

מכתב לא ידוע, מז' שבט תש"י מהאדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע , 3 ימים לפני הסתלקותו. המכתב לכ"ק האדמו"ר מלובלין רבי ...

נמכר ב: $2,400
מחיר פתיחה:
$ 1,500
עמלת בית המכירות: 20%
תגיות: חב"ד

מכתב לא ידוע, מז' שבט תש"י מהאדמו"ר הריי"ץ מליובאוויטש זי"ע , 3 ימים לפני הסתלקותו. המכתב לכ"ק האדמו"ר מלובלין רבי אברהם איגר זצ"ל.
נדיר ביותר.
אינו מופיע בסדרת איגרות קודש של כ"ק אדמור הריי"ץ זי"ע, בהוצאת קה"ת,. המכתב ממוען לאדמו"ר זצוק"ל מלובלין בנוגע לקבלת הנשיאות לחסידי לובלין.
"מז"ט לבן שנולד..."(האדמו"ר שליט"א של חסידי לובלין היום).
"...בנוגע להצעה שהציעו לפניו חסידי לובלין יחיו,...יתיישב בזה בעצת דודו שליט"א (הבית ישראל מגור זצ"ל) יעשה כהוראתו והשי"ת יהיה בעזרו ויברך אותו.."
נדפסו בסך הכול עוד 4 מכתבים מז' שבט, עד הסתלקותו.
רבי יוסף יצחק שניאורסון - האדמו"ר הריי"צ (י"ב בתמוז תר"מ - י' בשבט תש"י) (בעגת חסידי חב"ד אדמו"ר הקודם ובמקור באידיש דעֶר פריעֶרדיקעֶר רבי) הוא האדמו"ר השישי בשושלת אדמו"רי חב"ד, בנו של הרבי שלום דובער (האדמו"ר הרש"ב) ושטערנא שרה שניאורסון וחמיו של הרבי מליובאוויטש. מנוחתו כבוד באוהל בבית העלמין "מונטיפיורי" ברובע קווינס שבניו יורק.
ביום ב' ניסן תר"פ, הסתלק אדמו"ר הרש"ב שהיה אביו של אדמו"ר הריי"צ ובצוואתו כתב שימנו את בנו יחידו, ר' יוסף יצחק, לממלא מקומו בהנהגת חסידות חב"ד ובראש הנהלת ישיבת תומכי תמימים. בעקבות כך מינו חסידי חב"ד ביום ההסתלקות את אדמו"ר הריי"צ שימלא את מקום אביו. עוד הוא כתב בצוואה, שבנו יתעסק בחיזוק וביסוס הישיבה ויקים חדרים ושיעורים ללימוד החסידות בעיירות רוסיה. בנוסף לצוואה קיבל אדמו"ר הריי"צ גם פתק אישי מאביו בו היה כתוב: "תדבר דא"ח לפני ידידינו על יסודות נאמנים בדברי אבותינו הק' זצוקללה"ה, ותשתדל להסביר הדברים לזולתך בטוב טעם ודעת". את הפתק הראה אדמו"ר הריי"צ לחסידים לאחר הסתלקות אביו, אך לא הרשה להעתיקו.
אדמו"ר הריי"צ סבל יסורים רבים במהלך חייו והחל משנת תר"צ, כתוצאה ממחלה קשה, גברו ייסוריו והליכתו ודיבורו היו קשים עליו. ביום י' שבט תש"י, בשבת פרשת בא בשעה שמונה בבוקר, הסתלק. למחרת, ביום ראשון י"א שבט, התקיימה ההלוויה ועשרות אלפי אנשים ליוו את ארונו בדרכו לבית העלמין 'מונטיפיורי' ברובע קווינס שבניו יורק. על קברו בנו אוהל מיוחד, שהלך והשתפץ במהלך השנים.
ספריו, ספר המאמרים - תרפ"ח, ספר המאמרים - אידיש, ספרי המאמרים שנת תרפ"ט וכן תרצ"ב-תרצ"ג, ספר השיחות מהשנים תר"פ-תרפ"ז, תרפ"ח-תרצ"א, תש"ו-ה'שי"ת, 'קונטרס תורת החסידות', 'קונטרס לימוד החסידות', קונטרס אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה, אגרות קודש, כרך א' ● כרך ב' - (תרפ"ח-תרצ"ג) ● כרך ג' - (תמוז תרצ"ג-תרצ"ו) ● כרך ד' - (תרצ"ז-תרצ"ט) ● כרך ה' - (ת"ש-תש"א) ● כרך ו' - (תש"ב) ● כרך ז' - (תש"ג) ● כרך ח' - (תש"ד-תש"ה) ● כרך ט' - (תש"ו-תש"ח) ● כרך י' - (תש"ט-תש"י וחסרי תאריך) ● כרך י"א - (מילואים, תר"ס-תרצ"ט) ● כרך י"ב - (מילואים, ת"ש-תש"י ומפתח לכרכים א'-י"ב) ● כרך י"ג - (מילואים, תרס"א-תש"י) ● כרך י"ד - (מילואים). 
האדמו"ר מלובלין רבי אברהם איגר [תרע"ד-תשס"ג 1914-2002], בנו של הגה"צ רבי שלמה אלעזר (בנו של האדמו"ר רבי אלטר עזריאל מאיר אייגר מלובלין), מגאוני הדור. למד בישיבת "חכמי לובלין", ובזמן מלחמת העולם השניה, גלה עם משפחת אדמו"רי אמשינוב, לוילנא, ליפן ולשנחאי. שם שהה יחד עם רעיו מתלמידי ישיבת יח"ל. לאחר השואה הגיע לצרפת ועלה לארץ ישראל בשנת תש"ט. בעצת גדולי האדמורי"ם, האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש זי"ע, האדמו"ר רבי אהרן מבעלז זצ"ל והרב מטשיבין זצ"ל. עלה למלא מקום אבותיו כאדמו"ר מלובלין בעיר בני ברק. עסק בתורה בהתמדה גדולה, תפילותיו שהיו בהשתפכות הנפש הרטיטו כל רואיו, כל ימיו כיתת את רגליו לעסוק בגמילות חסדים עם הכלל והפרט. חתנו הוא האדמו"ר מאמשינוב שליט"א בירושלים.
קרע קטן בתחתית המכתב ולמעלה.
כתמי זמן.
מצב טוב.