מכירה פומבית 3 ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד
29.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אברהם פררה 1, ירושלים
המכירה תתקיים ביום שלישי, ל' בתשרי תש"פ, 29 באוקטובר 2019, בשעה 18:00 (שעון ישראל) עם כרוז.
המכירה הסתיימה

פריט 302:

מכתב מאת הצדיק הירושלמי רבי צבי מיכל שפירא, ניסן תרס"ב [1902]

נמכר ב: $220
מחיר פתיחה:
$ 150
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

מכתב מאת הצדיק הירושלמי רבי צבי מיכל שפירא, ניסן תרס"ב [1902]


מכתב בכתב ידו וחתימתו של הצדיק הגאון רבי צבי מיכל שפירא [ר' הירש מיכל] בענין חיזוקה הרוחני של ירושלים, ניסן תרס"ב [1902].


במכתבו ל'כבוד ידיד עליון וידיד נפשות בית ישראל באהבת הנפש להדריכם בדרך ישרה' פונה הגאון ל'ראש אלפי ישראל כבוד קדושת מורנו הרב יצחק שליט"א' [על פי התארים יתכן וכוונתו לראי"ה קוק ששהה באותה העת בבויסק אם כי לא הוכרע הדבר]. הגאון רי צבי מיכל מוסיף כי 'מניעת ביאתו לפעה"ק ['לפה עיר הקדש'] תובב"א גורם צער לכמה תלמידי חכמים' אשר תקותם כי מזכה הרבים ירים קרן ארצנו הקדושה, ובבואו ארצה יפעל נגד הלימוד הזר שהתפשט באותן שנים.


רבי יהושע צבי מיכל שפירא [ר' הירש מיכל 1840-1906) צדיק ירושלמי, מדמויות המופת וההוד של היישוב הישן במאה ה-19. נולד בחברון לרייצא גולדה ולרבי יעקב קאפיל שפירא והיה נכד לרבי זאב שפירא בעל הכינוי רבי זאב חריף. התפרסם כאיש קדוש ובעל מופת. כל ימיו חי בפרישות והיה מסגף עצמו בסיגופים ותעניות. מסופר כי בשנות בגרותו היה ישן בעמידה, וגם כשנחלש ונאלץ לישון בשכיבה לא ישן על מיטה אלא על מחצלת שנפרסה על הרצפה. במשך שנים היה הולך מדי לילה למקומות מסתור בירושלים ושם היה עוסק בלימוד תורה ובתפילה, ובשעת חצות היה אומר תיקון חצות. מלבד גדלותו בתורה, היה בקי גדול בתורה הקבלה.


מבחרותו קבע את מקום לימודו בבית המדרש "אהלי יעקב", שבו למדו בקביעות גדולי ירושלים, ובהם רבי מאיר אוירבך מקאליש, רבי נחום משאדיק ורבי משה יהודה לייב זילברברג מקוטנא, בעל "זית רענן". עם השנים התקרב ר' הירש מיכל אל בעל ה"זית רענן" והוא נהיה לרבו המובהק. הרב זילברברג עמד על מעלותיו וקרבו אליו, וכפי שהעיד ר' הירש מיכל עצמו באחד ממכתביו לנכדו: "כמעט לא העלים ממני דבר מכל אשר עבר עליו מיום עמדו על דעתו עד הרגע האחרון". בספרו "זית רענן" הוא מזכירו פעמים רבות ומביא מקושיותיו. בשנת תרל"ח (1878), שתים עשרה שנה לאחר פטירת רבו בעל ה"זית רענן", התקרב ר' הירש מיכל לרבי יהושע לייב דיסקין, שעלה באותם ימים לארץ ישראל. ר' הירש מיכל היה מסגל תלמידיו המצומצם ועם השנים נעשה איש סודו. בין תלמידיו בנו יחידו רבי בן ציון  אברהם שפירא אשר נחשב בזכות עצמו לאיש קדוש ופרוש שהלך בדרכי אביו, ואף נודע לאחד מגדולי המקובלים בבית מדרשו של הרש"ש 'בית א-ל'. תלמיד מפורסם נוסף הוא הרב יעקב משה חרל"פ, שיחסו אליו היה כאל איש אלוהים. לאחר פטירתו פרסם את תולדותיו בספר "צבי לצדיק". הרב חרל"פ עסק רבות בכתבי ר' הירש מיכל והוציא לאור את ספריו ציץ הקודש - שאלות ותשובות בהלכה, אמרות טהורות - מאמרי מוסר, וצבי לצדיק - אוסף מכתבים של הרב שפירא לתלמידיו, הכוללים דברי חיזוק ומוסר והדרכה בעבודת ה'.


[1] דף. 22x14 ס"מ. סימני קיפול, מצב טוב מאד.