מכירה פומבית 3 ארץ ישראל, התיישבות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, מכתבי רבנים ואדמו"רים, חב"ד, יודאיקה, ועוד
29.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אברהם פררה 1, ירושלים
המכירה תתקיים ביום שלישי, ל' בתשרי תש"פ, 29 באוקטובר 2019, בשעה 18:00 (שעון ישראל) עם כרוז.
המכירה הסתיימה

פריט 301:

דף בכתב יד קדשו של גדול חכמי תימן רבינו שלום שבזי - הרש"ש זיע"א - מתוך חיבורו 'חמדת ימים'. אמצע המאה ה-17

נמכר ב: $750
מחיר פתיחה:
$ 700
עמלת בית המכירות: 22% לפרטים נוספים
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

דף בכתב יד קדשו של גדול חכמי תימן רבינו שלום שבזי - הרש"ש זיע"א - מתוך חיבורו 'חמדת ימים'. אמצע המאה ה-17


דף בכתב יד קדשו של רבינו שלום שבזי - חידושים על דרך הקבלה - מתוך חיבורו הגדול 'חמדת ימים' על התורה. אמצע המאה הי"ז.


דף עם חידושי תורה על פי הסוד אשר רב בהם הנסתר על הגלוי בענין סוד מכת דם. הרש"ש מבאר את סוד מה שנאמר באהרון 'דעיקרא דמיא הוא' שמדת אהרון חסד ורחמים ומשם סוד המים, ומביא דברי הרמב"ם במורה נבוכים בענין ז' כוכבי הלכת הפועלים בעולם התחתון, וכן מבאר מה שמטה אהרון הוא מסטרא דימינא ומטה משה הוא מסטרא דשמאלא. ומה שהועילה הכאתו של אהרון במצוותו של משה הוא מדין שלוחו של אדם כמותו, ומשה לא הכה ביאור בעצמו כיון ששמר תיבתו, ועוד עניינים.

המקובל האלקי רבינו שלום שבזי - הרש"ש [שע"ט - תמ"ו, 1619 – 1686? ועל פי מסורת יהודי תימן נפטר ב 1710] גאון הגאונים אשר ידיו רב לו בכל חלקי התורה, משנה וגמרא מדרשים והלכה, כמו כן היה מפורסם בכוחו הגדול בחכמת הקבלה העיונית וכן חולל פלאות בקבלה מעשית. נולד ביישוב נג'ד אלוליד שליד תעיז, לאביו רבי יוסף משתא. נהג לנסוע אל צנעא בירת תימן לשאת ולתת עם חכמי העיר בתורה. לאחר מכן קבע את מושבו בעיר שבז הסמוכה לתעז, ומכאן כינויו אלשבזי כפי שכותב בספרו חמדת ימים "אני צעיר המחברים שלם בירב יוסף ישראל מכונה ע"ש משפחתי מבני משתא ועל שם עירי אלשבזי". לימים עזב את עירו שבז והתיישב בתעז הסמוכה, שם בנה לו בית כנסת ומקוה שמימיו נתפרסמו בזכות סגולותיהם לאחר פטירתו.

סיפורי נסים רבים נקשרו בו לגודל קדושתו וצדקתו כדוגמת העדות שמביא רבי יעקב ספיר בספרו 'אבן ספיר': 'בכל ערב שבת נעשה לו נס קפיצת הארץ ובא לארץ ישראל לשבות שם, פעם בירושלם פעם בטבריא פעם בעכו או בחברון, ואחרי מוצאי השבת שב אל ארצו'. רבי שמואל יוסף עדני מגדולי העיר עדן בתימן הפליג רבות בשבח הרש"ש וכתב אודותיו [בספרו 'נחלת יוסף']: 'גדול הדורות... עוד נוסיף להתפלא על המשורר האביר אשר הופיע בעיר צנעא הגדולה זה כשלוש מאות שנה, אחרון בזמן וגדול המעלה, הוא הרב הגדול בענקים כמו"ר שלום שבזי זצ"ל לחיי העולם הבא. הוא האיש אשר בחר בו ה', הבקי בכל סתרי התורה, וכל עומק הלכה חמורה, אשר לא יאומן כי יסופר כי איש פרטי אשר חייו קצובים, יחבר כ"כ שירים ויתר חיבורים, ישתוממו הרעיונים ויתמהו הנבונים איך וכמה כחו גדול זה הרב גדול הדורים, כי הרב הנאור הזה חיבר כשלושת אלפים שירים נאים ופיוטים נחמדים ויקרים, וכל עינים לו יחזה איך ועד כמה רוחב ליבו ועומק בינתו ברזי הסתרים, ואם תעמיק ותבין בשירותיו תראה מה רבה ענוותנותו כהלל הזקן ראש הציבורים, כי זה שר שלום האיש יותר עניו מכל אדם כמעט כמשה רבנו ע"ה מבחר כל היצורים. ..'. תופעה מופלאה קשורה בקברו של רבי שלום שבזי בעיר תעיז, אשר נתקדש אצל היהודים והן אצל התימנים המוסלמים.

ספרו החשוב ביותר הינו "חמדת ימים" על התורה. אשר נתייסד על דרך הפרד"ס – פשט, רמז, דרש, סוד. את החיבור כתב בהיותו כבן עשרים ושבע שנים בלבד, אך לגודל חשיבות הספר וחביבותו בעיניו חזר וערכו פעמים אינספור. כמו"כ חיבר פירוש הלכתי על הלכות שחיטה לרמב"ם, וספרי סגולות שונים כדוגמת 'ספר המרגליות', 'תכלאל משתא שבזי' ועוד.

הרש"ש כתב ותיקן וחזר והגיה את הדברים, וידועים מספר כתבי יד של החיבור. כתב היד שלפנינו הוא מן המהדורה האחרונה והמתוקנת של החיבור, הכוללת הגהות והוספות המחבר, ב"חלונות", הפותחות בתיבות ת"ט - 'תוספת טעם'.

[1] דף. כתוב משני צדדיו. מצב טוב. מעט סימני עש ללא פגיעת טקסט.